Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Iosua învinuit de Satana

31Și mi‐a arătat pe Iosua

3.1
Hag. 1.1
, marele preot, stând înaintea Îngerului Domnului și Satana
3.1
Ps. 109.6Ap. 12.10
sta la dreapta sa ca să i se împotrivească. 2Și Domnul a zis către Satana: Domnul să te certe,
3.2
Iuda 9
Satano! Da, să te certe Domnul care a ales
3.2
Cap. 1.17.
Rom. 8.33Amos 4.11Rom. 11.5Iuda 23
Ierusalimul. Oare nu este acesta un tăciune smuls din foc? 3Și Iosua era
3.3
Is. 64.6
îmbrăcat cu haine murdare și sta înaintea Îngerului. 4Și el a luat cuvântul și a vorbit către cei ce stăteau înaintea sa, zicând: Luați de pe el hainele murdare! Și lui i‐a zis: Iată, am făcut să se ducă de pe tine nelegiuirea ta și te îmbrac
3.4
Is. 61.10Lc. 15.22Ap. 19.8
cu haine de sărbătoare. 5Și a zis: Puneți‐i o mitră
3.5
Ex. 29.6
curată pe cap. Și i‐au pus o mitră curată pe cap și l‐au îmbrăcat în haine; și Îngerul Domnului era de față. 6Și Îngerul Domnului a mărturisit lui Iosua, zicând: 7Așa zice Domnul oștirilor: Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi
3.7
Lev. 8.351 Reg. 2.3Ezec. 44.16
cele de păzit ale mele, atunci vei judeca și tu casa mea
3.7
Deut. 17.9Mal. 2.7
și vei păzi curțile mele și‐ți voi da un loc de intrare între aceștia care stau de față
3.7
Cap. 4.14;
6.5
. 8Deci ascultă, Iosua, marele preot, tu și tovarășii tăi care șed înaintea ta! Căci ei sunt oameni care sunt ca semne
3.8
Ps. 71.7Is. 8.18
20.3
. Căci iată, voi aduce pe Slujitorul
3.8
Is. 42.1
49.3,5
52.13
53.11Ezec. 34.23,24
meu, Odrasla
3.8
Is. 4.2
11.1Ier. 23.5
38.15Lc. 1.78
! 9Căci, iată, piatra
3.9
Ps. 118.22Is. 28.16
, pe care am pus‐o înaintea lui Iosua; pe o singură piatră sunt șapte ochi
3.9
Cap. 4.10.
Ap. 5.6
. Iată, eu îi voi săpa săpătura, zice Domnul oștirilor, și într‐o singură zi
3.9
Ier. 31.34
50.20Mica 7.18,19
voi depărta fărădelegea acestei țări. 10În ziua aceea
3.10
Cap. 2.11.

, zice Domnul oștirilor, veți chema fiecare pe aproapele său sub butucul
3.10
1 Reg. 4.25Is. 36.1Mica 4.4,6
de vie și sub smochin.