Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Sfeșnicul de aur

41Și îngerul

4.1
Cap. 2.3.

care vorbea cu mine s‐a întors și m‐a deșteptat, ca pe
4.1
Dan. 8.18
omul care este deșteptat din somn. 2Și mi‐a zis: Ce vezi? Și am zis: Văd și iată, un sfeșnic
4.2
Ex. 25.31Ap. 1.12
cu totul de aur, și în vârful lui un potir și cele șapte
4.2
Ex. 25.37Ap. 4.5
candele ale lui pe el; sunt șapte țevi pentru fiecare din candelele care sunt la vârful lui: 3și doi măslini
4.3
Vers. 11, 12.
Ap. 11.4
lângă el, unul la dreapta potirului, și altul la stânga lui. 4Și am răspuns și am spus îngerului care vorbea cu mine, zicând: Domnul meu, ce sunt acestea? 5Și îngerul care vorbea cu mine a răspuns, și mi‐a zis: Nu știi ce sunt acestea? Și am zis: Nu, domnul meu! 6Și el a răspuns și mi‐a vorbit, zicând: Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, zicând: Nu prin putere
4.6
Osea 1.7
și nu prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. 7Cine ești tu, munte mare
4.7
Ier. 51.25Mat. 21.21
? Înaintea lui Zorobabel vei fi un șes: și el va scoate piatra cea mai înaltă
4.7
Ps. 118.22
cu strigările
4.7
Ezra 3.11,13
: Îndurare, îndurare pentru el. 8Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 9Mâinile lui Zorobabel au întemeiat
4.9
Ezra 3.10
casa aceasta și mâinile lui o vor sfârși
4.9
Ezra 6.15
și vei
4.9
Cap. 2.9, 11;
6.15
cunoaște că Domnul
4.9
Is. 48.16
oștirilor m‐a trimis la voi. 10Căci cine a disprețuit ziua lucrurilor mici
4.10
Hag. 2.3
? Căci acești șapte se vor bucura când vor vedea cumpăna în mâna lui Zorobabel; aceștia sunt ochii
4.10
2 Cron. 16.9Prov. 15.3
Domnului care cutreieră tot pământul. 11Atunci am răspuns și i‐am zis: Ce sunt acești doi măslini din dreapta și din stânga sfeșnicului? 12Și am răspuns a doua oară, și i‐am zis: Ce sunt aceste două ramuri
4.12
Vers. 3.

de măslin, care stau lângă cele două țevi de aur, care varsă untdelemnul auriu din ele însele? 13Și el mi‐a răspuns zicând: Nu știi ce sunt acestea? Și am zis: Nu, domnul meu. 14Atunci a zis: Acestea sunt cei doi unși
4.14
Ap. 11.4
care stau
4.14
Cap. 3.7.
Lc. 1.1,9
lângă Domnul
4.14
Ios. 3.11,13
întregului pământ.