Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Sfeșnicul de aur

41Și îngerul

4.1
Cap. 2.3.
care vorbea cu mine s‐a întors și m‐a deșteptat, ca pe
4.1
Dan. 8.18
omul care este deșteptat din somn. 2Și mi‐a zis: Ce vezi? Și am zis: Văd și iată, un sfeșnic
4.2
Ex. 25.31Ap. 1.12
cu totul de aur, și în vârful lui un potir și cele șapte
4.2
Ex. 25.37Ap. 4.5
candele ale lui pe el; sunt șapte țevi pentru fiecare din candelele care sunt la vârful lui: 3și doi măslini
4.3
Vers. 11, 12.
lângă el, unul la dreapta potirului, și altul la stânga lui. 4Și am răspuns și am spus îngerului care vorbea cu mine, zicând: Domnul meu, ce sunt acestea? 5Și îngerul care vorbea cu mine a răspuns, și mi‐a zis: Nu știi ce sunt acestea? Și am zis: Nu, domnul meu! 6Și el a răspuns și mi‐a vorbit, zicând: Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, zicând: Nu prin putere
4.6
Osea 1.7
și nu prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. 7Cine ești tu, munte mare
4.7
Ier. 51.25Mat. 21.21
? Înaintea lui Zorobabel vei fi un șes: și el va scoate piatra cea mai înaltă
4.7
Ps. 118.22
cu strigările
4.7
Ezra 3.11,13
: Îndurare, îndurare pentru el. 8Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 9Mâinile lui Zorobabel au întemeiat
4.9
Ezra 3.10
casa aceasta și mâinile lui o vor sfârși
4.9
Ezra 6.15
și vei
4.9
Cap. 2.9, 11;
cunoaște că Domnul
4.9
Is. 48.16
oștirilor m‐a trimis la voi. 10Căci cine a disprețuit ziua lucrurilor mici
4.10
Hag. 2.3
? Căci acești șapte se vor bucura când vor vedea cumpăna în mâna lui Zorobabel; aceștia sunt ochii
4.10
2 Cron. 16.9Prov. 15.3
Domnului care cutreieră tot pământul. 11Atunci am răspuns și i‐am zis: Ce sunt acești doi măslini din dreapta și din stânga sfeșnicului? 12Și am răspuns a doua oară, și i‐am zis: Ce sunt aceste două ramuri
4.12
Vers. 3.
de măslin, care stau lângă cele două țevi de aur, care varsă untdelemnul auriu din ele însele? 13Și el mi‐a răspuns zicând: Nu știi ce sunt acestea? Și am zis: Nu, domnul meu. 14Atunci a zis: Acestea sunt cei doi unși
4.14
Ap. 11.4
care stau
4.14
Cap. 3.7.
lângă Domnul
4.14
Ios. 3.11,13
întregului pământ.

5

Sulul. Femeia din efă

51Și iarăși mi‐am ridicat ochii și am văzut și iată un sul

5.1
Ezec. 2.9
care zbura. 2Și mi‐a zis: Ce vezi? Și am zis: Văd un sul zburând; lungimea lui este de douăzeci de coți și lățimea lui de zece coți. 3Atunci mi‐a zis: Acesta este blestemul
5.3
Mal. 4.6
care iese peste toată fața pământului, căci orice hoț va fi prăpădit, după cum este scris pe o parte; și oricine jură va fi prăpădit după cum este scris pe cealaltă parte. 4Îl voi scoate, zice Domnul oștirilor, și va veni în casa hoțului și în casa celui ce jură mincinos
5.4
Lev. 19.12Mal. 3.5
în numele meu: și va rămâne în mijlocul casei sale și o va mistui
5.4
Lev. 14.45
cu lemnele și cu pietrele ei. 5Atunci îngerul care vorbea cu mine a ieșit și mi‐a zis: Ridică acum ochii și vezi: Ce este aceasta ce iese? 6Și am zis: Ce este aceasta? Și el a zis: Aceasta este efa care iese. Și a mai zis: Aceasta este înfățișarea lor în tot pământul: 7Și iată s‐a ridicat un talant de plumb și o femeie ședea în mijlocul efei. 8Și el a zis: Aceasta este nelegiuirea. Și a aruncat‐o în mijlocul efei; și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. 9Atunci mi‐am ridicat ochii și am văzut și, iată, au ieșit două femei, și vântul era sub aripile lor, și ele aveau aripi ca aripile berzei: și au ridicat efa între pământ și ceruri. 10Atunci am zis îngerului care vorbea cu mine: Unde duc acestea efa? 11Și el mi‐a zis: Ca să‐i
5.11
Ier. 29.5,28
zidească o casă în țara
5.11
Gen. 10.10
Șinearului: și acolo va fi așezată și pusă pe temelia sa.

6

Cele patru care. Cununile

61Și mi‐am ridicat ochii iarăși și am văzut și iată patru care ieșeau dintre doi munți și munții erau munți de aramă. 2La carul întâi erau cai roșii

6.2
Cap. 1.8.
și la al doilea car cai
6.2
Ap. 6.2
negri; 3și la al treilea car cai albi
6.3
Ap. 6.5
și la al patrulea car cai pagi și vânjoși. 4Atunci am răspuns și am zis
6.4
Cap. 5.10.
îngerului care vorbea cu mine: Ce sunt aceștia, domnul meu? 5Și îngerul a răspuns și mi‐a zis: Aceștia
6.5
Ps. 104.4Evr. 1.7,14
sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies de acolo unde stăteau
6.5
1 Reg. 22.19Dan. 7.10Lc. 1.19
înaintea Domnului întregului pământ. 6Carul ai cărui sunt caii cei negri iese spre țara de la miazănoapte
6.6
Ier. 1.14
; și cei albi ies după ei și cei pagi merg spre țara de la miazăzi. 7Și cei vânjoși ies și caută să meargă și să cutreiere pământul. Și el a zis: Mergeți, cutreierați pământul. Și au cutreierat
6.7
Gen. 13.17
pământul. 8Atunci a strigat la mine și mi‐a vorbit, zicând: Vezi aceștia care merg spre țara de la miazănoapte, mi‐au potolit duhul
6.8
Jud. 8.3Ecl. 10.4
în țara de la miazănoapte. 9Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 10Ia de la cei din strămutare, de la Heldai, de la Tobia și de la Iedaia și vino în aceeași zi și intră în casa lui Iosia, fiul lui Țefania, unde au venit din Babilon. 11Da, ia de la ei argint și aur și fă cununi
6.11
Ex. 28.36
29.6Lev. 8.9
și pune‐le pe capul lui Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot. 12Și vorbește‐i zicând: Așa vorbește Domnul oștirilor, zicând: Iată bărbatul
6.12
Lc. 1.78In. 1.45
, al cărui nume este Odrasla!
6.12
Cap. 3.8.
Și el va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. 13Da, va zidi
6.13
Cap. 4.9.
templul Domnului și va purta slava
6.13
Is. 22.24
Domnului și va ședea și va domni pe scaunul său de domnie; și va fi preot
6.13
Ps. 110.4Evr. 3.1
pe scaunul său de domnie și sfatul de pace va fi între ei amândoi. 14Și cununile vor fi pentru Helem și pentru Tobia și pentru Iedaia și pentru Hen, fiul lui Țefania, spre amintire
6.14
Ex. 12.14Mc. 14.9
în templul Domnului. 15Și cei ce sunt departe
6.15
Is. 57.19
60.10Ef. 2.13,19
vor veni și vor zidi templul Domnului și veți cunoaște
6.15
Cap. 2.9;
că Domnul oștirilor m‐a trimis la voi. Și va fi așa dacă veți asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru.