Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Cele patru care. Cununile

61Și mi‐am ridicat ochii iarăși și am văzut și iată patru care ieșeau dintre doi munți și munții erau munți de aramă. 2La carul întâi erau cai roșii

6.2
Cap. 1.8.
Ap. 6.4
și la al doilea car cai
6.2
Ap. 6.2
negri; 3și la al treilea car cai albi
6.3
Ap. 6.5
și la al patrulea car cai pagi și vânjoși. 4Atunci am răspuns și am zis
6.4
Cap. 5.10.

îngerului care vorbea cu mine: Ce sunt aceștia, domnul meu? 5Și îngerul a răspuns și mi‐a zis: Aceștia
6.5
Ps. 104.4Evr. 1.7,14
sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies de acolo unde stăteau
6.5
1 Reg. 22.19Dan. 7.10Lc. 1.19
înaintea Domnului întregului pământ. 6Carul ai cărui sunt caii cei negri iese spre țara de la miazănoapte
6.6
Ier. 1.14
; și cei albi ies după ei și cei pagi merg spre țara de la miazăzi. 7Și cei vânjoși ies și caută să meargă și să cutreiere pământul. Și el a zis: Mergeți, cutreierați pământul. Și au cutreierat
6.7
Gen. 13.17
pământul. 8Atunci a strigat la mine și mi‐a vorbit, zicând: Vezi aceștia care merg spre țara de la miazănoapte, mi‐au potolit duhul
6.8
Jud. 8.3Ecl. 10.4
în țara de la miazănoapte. 9Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 10Ia de la cei din strămutare, de la Heldai, de la Tobia și de la Iedaia și vino în aceeași zi și intră în casa lui Iosia, fiul lui Țefania, unde au venit din Babilon. 11Da, ia de la ei argint și aur și fă cununi
6.11
Ex. 28.36
29.6Lev. 8.9
și pune‐le pe capul lui Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot. 12Și vorbește‐i zicând: Așa vorbește Domnul oștirilor, zicând: Iată bărbatul
6.12
Lc. 1.78In. 1.45
, al cărui nume este Odrasla!
6.12
Cap. 3.8.

Și el va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. 13Da, va zidi
6.13
Cap. 4.9.
Mat. 16.18Ef. 2.20,21,22Evr. 3.3
templul Domnului și va purta slava
6.13
Is. 22.24
Domnului și va ședea și va domni pe scaunul său de domnie; și va fi preot
6.13
Ps. 110.4Evr. 3.1
pe scaunul său de domnie și sfatul de pace va fi între ei amândoi. 14Și cununile vor fi pentru Helem și pentru Tobia și pentru Iedaia și pentru Hen, fiul lui Țefania, spre amintire
6.14
Ex. 12.14Mc. 14.9
în templul Domnului. 15Și cei ce sunt departe
6.15
Is. 57.19
60.10Ef. 2.13,19
vor veni și vor zidi templul Domnului și veți cunoaște
6.15
Cap. 2.9;
4.9
că Domnul oștirilor m‐a trimis la voi. Și va fi așa dacă veți asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru.