Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Mustrarea postului de formă

71Și a fost așa: în anul al patrulea al lui Dariu împăratul, cuvântul Domnului a fost către Zaharia, în ziua a patra a lunii a noua, adică în luna Chisleu, 2când cei din Betel trimiseseră pe Șarețer și pe Reghem‐Melec și pe oamenii lui să facă cerere Domnului 3și să vorbească

7.3
Deut. 17.9,10,11
33.10Mal. 2.7
preoților care erau în casa Domnului oștirilor și prorocilor, zicând: Să plâng oare în luna a
7.3
Ier. 52.12
cincea, despărțindu‐mă cum am făcut de atâția ani? 4Atunci cuvântul Domnului oștirilor a fost către mine, zicând: 5Vorbește către tot poporul țării și către preoți, zicând: Când ați postit
7.5
Is. 58.5
și ați bocit în luna a cincea și în luna a șaptea
7.5
Ier. 41.1
în acești
7.5
Cap. 1.12.

șaptezeci de ani, oare cu adevărat pentru mine
7.5
Rom. 14.6
, chiar pentru mine ați postit? 6Și când ați mâncat și când ați băut, oare nu erați voi cei ce mâncau și beau? 7Oare nu acestea sunt cuvintele pe care le‐a strigat Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era locuit în pace și cetățile sale din jurul său, și partea de miazăzi
7.7
Ier. 17.26
și câmpia erau locuite? 8Și cuvântul Domnului a fost către Zaharia, zicând: 9Așa vorbește Domnul oștirilor, zicând: Judecați
7.9
Is. 58.6,7Ier. 7.23Mica 6.8Mat. 23.23
judecată adevărată și arătați îndurare și milă unul altuia. 10Și nu apăsați pe văduvă și pe orfan
7.10
Ex. 22.21,22Deut. 24.17Is. 1.17Ier. 5.28
, pe străinul de loc și pe cel necăjit! Și nu cugetați rău în inima
7.10
Ps. 36.4Mica 2.1
voastră, unul împotriva fratelui său. 11Dar ei n‐au voit să asculte și au întors un umăr
7.11
Neem. 9.29Ier. 7.24Osea 4.16
răzvrătitor; și și‐au astupat urechile
7.11
Fapte. 7.57
ca să n‐audă. 12Da, și‐au făcut inima
7.12
Ezec. 11.19
36.26
ca diamantul, ca să n‐asculte
7.12
Neem. 9.29,30
legea și cuvintele pe care le‐a trimis Domnul oștirilor prin Duhul său, prin prorocii de mai înainte. De aceea a fost o mânie
7.12
2 Cron. 36.16Dan. 9.11
mare de la Domnul oștirilor. 13Și a fost așa: precum el striga și ei n‐au vrut s‐audă, tot așa ei vor striga și nu‐i voi
7.13
Prov. 1.24‐28Is. 1.15Ier. 11.11
14.12Mica 3.4
auzi, zice Domnul oștirilor. 14Și‐i voi risipi
7.14
Deut. 4.27
28.64Ezec. 36.19
, ca prin un vârtej de vânt, între toate neamurile pe care
7.14
Deut. 28.33
nu le cunoșteau. Și țara
7.14
Lev. 26.22
a fost pustie în urma lor, așa că nimeni nu trecea prin ea, nici nu se întorcea din ea: căci au făcut pustie țara dorită
7.14
Dan. 8.9
.