Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Mustrarea postului de formă

71Și a fost așa: în anul al patrulea al lui Dariu împăratul, cuvântul Domnului a fost către Zaharia, în ziua a patra a lunii a noua, adică în luna Chisleu, 2când cei din Betel trimiseseră pe Șarețer și pe Reghem‐Melec și pe oamenii lui să facă cerere Domnului 3și să vorbească

7.3
Deut. 17.9,10,11
33.10Mal. 2.7
preoților care erau în casa Domnului oștirilor și prorocilor, zicând: Să plâng oare în luna a
7.3
Ier. 52.12
cincea, despărțindu‐mă cum am făcut de atâția ani? 4Atunci cuvântul Domnului oștirilor a fost către mine, zicând: 5Vorbește către tot poporul țării și către preoți, zicând: Când ați postit
7.5
Is. 58.5
și ați bocit în luna a cincea și în luna a șaptea
7.5
Ier. 41.1
în acești
7.5
Cap. 1.12.
șaptezeci de ani, oare cu adevărat pentru mine
7.5
Rom. 14.6
, chiar pentru mine ați postit? 6Și când ați mâncat și când ați băut, oare nu erați voi cei ce mâncau și beau? 7Oare nu acestea sunt cuvintele pe care le‐a strigat Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era locuit în pace și cetățile sale din jurul său, și partea de miazăzi
7.7
Ier. 17.26
și câmpia erau locuite? 8Și cuvântul Domnului a fost către Zaharia, zicând: 9Așa vorbește Domnul oștirilor, zicând: Judecați
7.9
Is. 58.6,7Ier. 7.23Mica 6.8Mat. 23.23
judecată adevărată și arătați îndurare și milă unul altuia. 10Și nu apăsați pe văduvă și pe orfan
7.10
Ex. 22.21,22Deut. 24.17Is. 1.17Ier. 5.28
, pe străinul de loc și pe cel necăjit! Și nu cugetați rău în inima
7.10
Ps. 36.4Mica 2.1
voastră, unul împotriva fratelui său. 11Dar ei n‐au voit să asculte și au întors un umăr
7.11
Neem. 9.29Ier. 7.24Osea 4.16
răzvrătitor; și și‐au astupat urechile
7.11
Fapte. 7.57
ca să n‐audă. 12Da, și‐au făcut inima
7.12
Ezec. 11.19
36.26
ca diamantul, ca să n‐asculte
7.12
Neem. 9.29,30
legea și cuvintele pe care le‐a trimis Domnul oștirilor prin Duhul său, prin prorocii de mai înainte. De aceea a fost o mânie
7.12
2 Cron. 36.16Dan. 9.11
mare de la Domnul oștirilor. 13Și a fost așa: precum el striga și ei n‐au vrut s‐audă, tot așa ei vor striga și nu‐i voi
7.13
Prov. 1.24‐28Is. 1.15Ier. 11.11
14.12Mica 3.4
auzi, zice Domnul oștirilor. 14Și‐i voi risipi
7.14
Deut. 4.27
28.64Ezec. 36.19
, ca prin un vârtej de vânt, între toate neamurile pe care
7.14
Deut. 28.33
nu le cunoșteau. Și țara
7.14
Lev. 26.22
a fost pustie în urma lor, așa că nimeni nu trecea prin ea, nici nu se întorcea din ea: căci au făcut pustie țara dorită
7.14
Dan. 8.9
.

8

Fericirea viitoare a Sionului

81Și cuvântul Domnului oștirilor a fost către mine, zicând: 2Așa zice Domnul oștirilor: Sunt gelos

8.2
Naum 1.2
pentru Sion, cu gelozie mare și sunt gelos pentru el cu mare furie. 3Așa zice Domnul: M‐am întors în Sion
8.3
Cap. 1.16.
și voi locui
8.3
Cap. 2.10.
în mijlocul Ierusalimului și Ierusalimul
8.3
Is. 1.21,26
se va numi: Cetatea Adevărului; și muntele
8.3
Is. 2.2,3
Domnului oștirilor: Muntele
8.3
Ier. 31.23
cel sfânt. 4Așa zice Domnul oștirilor: Bărbați bătrâni și femei bătrâne
8.4
1 Sam. 2.31Is. 65.20,22Plâng. 2.205.11‐14
vor ședea iarăși în ulițele Ierusalimului, fiecare cu toiagul său în mâna sa de mulțimea zilelor. 5Și ulițele cetății vor fi pline de băieți și de fete, jucându‐se în ulițele ei. 6Așa zice Domnul oștirilor: Dacă va fi de mirare aceasta în ochii rămășiței poporului acestuia din zilele acestea, oare va fi de mirare
8.6
Gen. 18.14Lc. 1.37
18.27Rom. 4.21
și în ochii mei? zice Domnul oștirilor. 7Așa zice Domnul oștirilor: Iată, voi mântui
8.7
Is. 11.11,12
43.5,6Ezec. 27.21Amos 9.14,15
poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la apus. 8Și‐i voi aduce și vor locui în mijlocul Ierusalimului; și ei îmi
8.8
Ier. 30.22
31.1,33
vor fi popor și eu le voi fi Dumnezeu, în adevăr și în dreptate
8.8
Ier. 4.2
. 9Așa zice Domnul oștirilor: Mâinile
8.9
Hag. 2.4
voastre să fie tari, voi care auziți în zilele acestea aceste cuvinte prin gura prorocilor
8.9
Ezra 5.1,2
, care erau în ziua
8.9
Hag. 2.18
când s‐a pus temelia casei Domnului, ca să se zidească templul. 10Căci înainte de acele zile nu era plată
8.10
Hag. 1.6,9,10
2.16
pentru om, nici plată pentru vită; și nu era pace pentru cel ce ieșea
8.10
2 Cron. 15.5
sau cel ce intra din pricina vrăjmașului: căci dădeam drumul tuturor oamenilor fiecare împotriva aproapelui său. 11Dar acum nu voi fi către rămășița poporului acestuia ca în zilele de mai înainte, zice Domnul oștirilor. 12Căci sămânța
8.12
Osea 2.21,22Ioel 2.22Hag. 2.19
va propăși, butucul de vie își va da rodul și pământul
8.12
Ps. 67.6
își va da venitul și cerurile
8.12
Hag. 1.10
își vor da roua; și toate acestea le voi da în stăpânirea poporului acestuia. 13Și va fi așa: Precum ați fost un blestem
8.13
Ier. 42.18
între neamuri, casă a lui Iuda și casă a lui Israel, tot așa vă voi mântui și veți fi o binecuvântare
8.13
Gen. 12.2Rut 4.11,12Is. 19.24,25Țef. 3.20Hag. 2.19
! Nu vă temeți, ci mâinile voastre să fie tari
8.13
Vers. 9.
! 14Căci așa zice Domnul oștirilor: Precum
8.14
Ier. 31.28
am gândit să vă fac rău, când mă mâniau părinții voștri, zice Domnul oștirilor, și nu m‐am
8.14
2 Cron. 36.16
căit; 15tot așa am gândit în zilele acestea să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți! 16Acestea sunt lucrurile pe care să le faceți: Vorbiți adevăr fiecare cu aproapele său; judecați adevărul
8.16
Cap. 7.9. Vers. 19.
și judecata păcii în porțile voastre. 17Și nu gândiți
8.17
Prov. 3.29
rău în inimile voastre, fiecare împotriva aproapelui său și nu iubiți
8.17
Cap. 5.3, 4.
jurământul mincinos. Căci toate acestea sunt cele ce urăsc eu, zice Domnul. 18Și cuvântul Domnului oștirilor a fost către mine, zicând: 19Așa zice Domnul oștirilor: Postul
8.19
Ier. 52.6,7
lunii a patra și postul
8.19
Ier. 52.12,13
lunii a cincea și postul lunii a șaptea
8.19
2 Reg. 25.25Ier. 41.1,2
și postul lunii
8.19
Ier. 52.4
a zecea vor fi pentru casa lui Iuda bucurie și veselie
8.19
Est. 8.17Is. 35.10
și adunări voioase. Deci iubiți adevărul
8.19
Vers. 16.
și pacea. 20Așa zice Domnul oștirilor: Vor mai veni iarăși popoare și locuitori ai multor cetăți. 21Și locuitorii unei cetăți vor merge la alta zicând: Să mergem repede să facem cerere
8.21
Is. 2.3Mica 4.1,2
Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor: voi merge și eu. 22Da, multe
8.22
Is. 60.366.23
popoare și neamuri puternice vor veni să caute pe Domnul oștirilor în Ierusalim și să facă cerere Domnului. 23Așa zice Domnul oștirilor: În zilele acelea vor apuca zece bărbați
8.23
Is. 3.6
4.1
, din toate limbile neamurilor, vor apuca poala celui ce este iudeu, zicând: Vom merge împreună cu voi, căci noi am auzit că Dumnezeu
8.23
1 Cor. 14.25
este cu voi.

9

Alte neamuri vor căuta pe Domnul

91Sarcina

9.1
Ier. 23.33
cuvântului Domnului în țara Hadracului și se va odihni peste Damasc
9.1
Amos 1.3
. Căci Domnul are un ochi
9.1
2 Cron. 20.12Ps. 145.15
asupra oamenilor și asupra tuturor semințiilor lui Israel: 2și asupra Hamatului
9.2
Ier. 49.23
care se mărginește cu el, asupra Tirului
9.2
Is. 23Ezec. 26
27
28Amos 1.9
și Sidonului
9.2
1 Reg. 17.9Ezec. 28.21Obad. 20
, deși este foarte înțelept
9.2
Ezec. 28.3
. 3Și Tirul și‐a zidit o întărire și și‐a îngrămădit
9.3
Iov 27.16Ezec. 28.4,5
argint ca pulberea și aur ales ca noroiul ulițelor. 4Iată, Domnul
9.4
Is. 23.1
va pune stăpânire pe el și va lovi puterea
9.4
Ezec. 26.17
sa în mare și va fi mistuit de foc. 5Ascalonul
9.5
Ier. 47.1,5Țef. 2.4
va vedea aceasta și se va teme, Gaza de asemenea și se va chinui mult și Ecronul, căci așteptarea sa va fi dată de rușine: și împăratul va pieri din Gaza și Ascalonul nu va fi locuit. 6Și în Asdod
9.6
Amos 1.8
va locui o corcitură și voi nimici mândria filistenilor. 7Și voi lua sângele lui din gura lui și urâciunile lui dintre dinții lui; și cel ce va rămâne va fi și el al Dumnezeului nostru și va fi ca un domnitor în Iuda și Ecronul ca un iebusit. 8Și voi tăbărî
9.8
Ps. 34.7
în jurul casei mele, împotriva oștii, ca nimeni să nu treacă sau să se întoarcă: și
9.8
Is. 60.18Ezec. 28.24
asupritorul nu va mai trece peste ei; căci acum am văzut
9.8
Ex. 3.7
cu ochii mei.

Făgăduința unui împărat smerit

9Bucură‐te

9.9
Is. 62.11Mat. 21.5In. 12.15
foarte mult, fiică a Sionului, și veselește‐te, fiică a Ierusalimului. Iată
9.9
Ier. 23.5
30.9Lc. 19.38In. 1.49
, împăratul tău vine la tine, drept și având mântuire: smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, fiu de măgăriță. 10Și voi stârpi
9.10
Osea 1.7
2.18Mica 5.10Hag. 2.22
carul din Efraim și calul din Ierusalim, și arcul războiului va fi stârpit; și el va vorbi neamurilor pace
9.10
Ef. 2.14,17
: și domnia lui va fi de la mare
9.10
Ps. 72.8
până la mare și de la râu până la marginile pământului. 11Cât pentru tine, prin sângele legământului tău am dat drumul celor încătușați
9.11
Is. 42.7
51.14
61.1
ai tăi din groapa în care nu este apă. 12Întoarceți‐vă la întăritură, voi cei încătușați
9.12
Is. 49.9
cu nădejde! Da, astăzi o spun, îți voi răsplăti îndoit
9.12
Is. 61.7
. 13Căci mi‐am întins pe Iuda, am umplut arcul cu Efraim; și voi deștepta pe fiii tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi, Grecio, și te voi face ca o sabie de viteaz. 14Și Domnul va fi văzut deasupra lor și săgeata sa
9.14
Ps. 18.14
77.17
144.6
va ieși ca fulgerul: și Domnul Dumnezeu va sufla din trâmbiță și va umbla în vârtejurile
9.14
Is. 21.1
de miazăzi. 15Domnul oștirilor îi va apăra și vor înghiți și vor călca pietrele de praștie; și vor bea și vor vui ca de vin: și se vor umple ca o farfurie, ca și colțurile
9.15
Lev. 4.18,25Deut. 12.27
altarului. 16Și Domnul Dumnezeul lor îi va mântui în ziua aceea ca turma poporului său, căci vor fi ca pietrele
9.16
Is. 62.3Mal. 3.17
unei cununi ridicate
9.16
Is. 11.12
peste țara sa. 17Căci cât
9.17
Ps. 31.19
de mare este bunătatea sa și cât de mare frumusețea sa! Grâul
9.17
Ioel 3.18Amos 9.14
va face pe tineri să înflorească și mustul pe fecioare.