Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Fericirea viitoare a Sionului

81Și cuvântul Domnului oștirilor a fost către mine, zicând: 2Așa zice Domnul oștirilor: Sunt gelos

8.2
Naum 1.2
pentru Sion, cu gelozie mare și sunt gelos pentru el cu mare furie. 3Așa zice Domnul: M‐am întors în Sion
8.3
Cap. 1.16.

și voi locui
8.3
Cap. 2.10.

în mijlocul Ierusalimului și Ierusalimul
8.3
Is. 1.21,26
se va numi: Cetatea Adevărului; și muntele
8.3
Is. 2.2,3
Domnului oștirilor: Muntele
8.3
Ier. 31.23
cel sfânt. 4Așa zice Domnul oștirilor: Bărbați bătrâni și femei bătrâne
8.4
1 Sam. 2.31Is. 65.20,22Plâng. 2.205.11‐14
vor ședea iarăși în ulițele Ierusalimului, fiecare cu toiagul său în mâna sa de mulțimea zilelor. 5Și ulițele cetății vor fi pline de băieți și de fete, jucându‐se în ulițele ei. 6Așa zice Domnul oștirilor: Dacă va fi de mirare aceasta în ochii rămășiței poporului acestuia din zilele acestea, oare va fi de mirare
8.6
Gen. 18.14Lc. 1.37
18.27Rom. 4.21
și în ochii mei? zice Domnul oștirilor. 7Așa zice Domnul oștirilor: Iată, voi mântui
8.7
Is. 11.11,12
43.5,6Ezec. 27.21Amos 9.14,15
poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la apus. 8Și‐i voi aduce și vor locui în mijlocul Ierusalimului; și ei îmi
8.8
Ier. 30.22
31.1,33
vor fi popor și eu le voi fi Dumnezeu, în adevăr și în dreptate
8.8
Ier. 4.2
. 9Așa zice Domnul oștirilor: Mâinile
8.9
Hag. 2.4
voastre să fie tari, voi care auziți în zilele acestea aceste cuvinte prin gura prorocilor
8.9
Ezra 5.1,2
, care erau în ziua
8.9
Hag. 2.18
când s‐a pus temelia casei Domnului, ca să se zidească templul. 10Căci înainte de acele zile nu era plată
8.10
Hag. 1.6,9,10
2.16
pentru om, nici plată pentru vită; și nu era pace pentru cel ce ieșea
8.10
2 Cron. 15.5
sau cel ce intra din pricina vrăjmașului: căci dădeam drumul tuturor oamenilor fiecare împotriva aproapelui său. 11Dar acum nu voi fi către rămășița poporului acestuia ca în zilele de mai înainte, zice Domnul oștirilor. 12Căci sămânța
8.12
Osea 2.21,22Ioel 2.22Hag. 2.19
va propăși, butucul de vie își va da rodul și pământul
8.12
Ps. 67.6
își va da venitul și cerurile
8.12
Hag. 1.10
își vor da roua; și toate acestea le voi da în stăpânirea poporului acestuia. 13Și va fi așa: Precum ați fost un blestem
8.13
Ier. 42.18
între neamuri, casă a lui Iuda și casă a lui Israel, tot așa vă voi mântui și veți fi o binecuvântare
8.13
Gen. 12.2Rut 4.11,12Is. 19.24,25Țef. 3.20Hag. 2.19
! Nu vă temeți, ci mâinile voastre să fie tari
8.13
Vers. 9.

! 14Căci așa zice Domnul oștirilor: Precum
8.14
Ier. 31.28
am gândit să vă fac rău, când mă mâniau părinții voștri, zice Domnul oștirilor, și nu m‐am
8.14
2 Cron. 36.16
căit; 15tot așa am gândit în zilele acestea să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți! 16Acestea sunt lucrurile pe care să le faceți: Vorbiți adevăr fiecare cu aproapele său; judecați adevărul
8.16
Cap. 7.9. Vers. 19.
Ef. 4.25
și judecata păcii în porțile voastre. 17Și nu gândiți
8.17
Prov. 3.29
rău în inimile voastre, fiecare împotriva aproapelui său și nu iubiți
8.17
Cap. 5.3, 4.

jurământul mincinos. Căci toate acestea sunt cele ce urăsc eu, zice Domnul. 18Și cuvântul Domnului oștirilor a fost către mine, zicând: 19Așa zice Domnul oștirilor: Postul
8.19
Ier. 52.6,7
lunii a patra și postul
8.19
Ier. 52.12,13
lunii a cincea și postul lunii a șaptea
8.19
2 Reg. 25.25Ier. 41.1,2
și postul lunii
8.19
Ier. 52.4
a zecea vor fi pentru casa lui Iuda bucurie și veselie
8.19
Est. 8.17Is. 35.10
și adunări voioase. Deci iubiți adevărul
8.19
Vers. 16.

și pacea. 20Așa zice Domnul oștirilor: Vor mai veni iarăși popoare și locuitori ai multor cetăți. 21Și locuitorii unei cetăți vor merge la alta zicând: Să mergem repede să facem cerere
8.21
Is. 2.3Mica 4.1,2
Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor: voi merge și eu. 22Da, multe
8.22
Is. 60.366.23
popoare și neamuri puternice vor veni să caute pe Domnul oștirilor în Ierusalim și să facă cerere Domnului. 23Așa zice Domnul oștirilor: În zilele acelea vor apuca zece bărbați
8.23
Is. 3.6
4.1
, din toate limbile neamurilor, vor apuca poala celui ce este iudeu, zicând: Vom merge împreună cu voi, căci noi am auzit că Dumnezeu
8.23
1 Cor. 14.25
este cu voi.