Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Fericirea viitoare a Sionului

81Și cuvântul Domnului oștirilor a fost către mine, zicând: 2Așa zice Domnul oștirilor: Sunt gelos

8.2
Naum 1.2
pentru Sion, cu gelozie mare și sunt gelos pentru el cu mare furie. 3Așa zice Domnul: M‐am întors în Sion
8.3
Cap. 1.16.
și voi locui
8.3
Cap. 2.10.
în mijlocul Ierusalimului și Ierusalimul
8.3
Is. 1.21,26
se va numi: Cetatea Adevărului; și muntele
8.3
Is. 2.2,3
Domnului oștirilor: Muntele
8.3
Ier. 31.23
cel sfânt. 4Așa zice Domnul oștirilor: Bărbați bătrâni și femei bătrâne
8.4
1 Sam. 2.31Is. 65.20,22Plâng. 2.205.11‐14
vor ședea iarăși în ulițele Ierusalimului, fiecare cu toiagul său în mâna sa de mulțimea zilelor. 5Și ulițele cetății vor fi pline de băieți și de fete, jucându‐se în ulițele ei. 6Așa zice Domnul oștirilor: Dacă va fi de mirare aceasta în ochii rămășiței poporului acestuia din zilele acestea, oare va fi de mirare
8.6
Gen. 18.14Lc. 1.37
18.27Rom. 4.21
și în ochii mei? zice Domnul oștirilor. 7Așa zice Domnul oștirilor: Iată, voi mântui
8.7
Is. 11.11,12
43.5,6Ezec. 27.21Amos 9.14,15
poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la apus. 8Și‐i voi aduce și vor locui în mijlocul Ierusalimului; și ei îmi
8.8
Ier. 30.22
31.1,33
vor fi popor și eu le voi fi Dumnezeu, în adevăr și în dreptate
8.8
Ier. 4.2
. 9Așa zice Domnul oștirilor: Mâinile
8.9
Hag. 2.4
voastre să fie tari, voi care auziți în zilele acestea aceste cuvinte prin gura prorocilor
8.9
Ezra 5.1,2
, care erau în ziua
8.9
Hag. 2.18
când s‐a pus temelia casei Domnului, ca să se zidească templul. 10Căci înainte de acele zile nu era plată
8.10
Hag. 1.6,9,10
2.16
pentru om, nici plată pentru vită; și nu era pace pentru cel ce ieșea
8.10
2 Cron. 15.5
sau cel ce intra din pricina vrăjmașului: căci dădeam drumul tuturor oamenilor fiecare împotriva aproapelui său. 11Dar acum nu voi fi către rămășița poporului acestuia ca în zilele de mai înainte, zice Domnul oștirilor. 12Căci sămânța
8.12
Osea 2.21,22Ioel 2.22Hag. 2.19
va propăși, butucul de vie își va da rodul și pământul
8.12
Ps. 67.6
își va da venitul și cerurile
8.12
Hag. 1.10
își vor da roua; și toate acestea le voi da în stăpânirea poporului acestuia. 13Și va fi așa: Precum ați fost un blestem
8.13
Ier. 42.18
între neamuri, casă a lui Iuda și casă a lui Israel, tot așa vă voi mântui și veți fi o binecuvântare
8.13
Gen. 12.2Rut 4.11,12Is. 19.24,25Țef. 3.20Hag. 2.19
! Nu vă temeți, ci mâinile voastre să fie tari
8.13
Vers. 9.
! 14Căci așa zice Domnul oștirilor: Precum
8.14
Ier. 31.28
am gândit să vă fac rău, când mă mâniau părinții voștri, zice Domnul oștirilor, și nu m‐am
8.14
2 Cron. 36.16
căit; 15tot așa am gândit în zilele acestea să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți! 16Acestea sunt lucrurile pe care să le faceți: Vorbiți adevăr fiecare cu aproapele său; judecați adevărul
8.16
Cap. 7.9. Vers. 19.
și judecata păcii în porțile voastre. 17Și nu gândiți
8.17
Prov. 3.29
rău în inimile voastre, fiecare împotriva aproapelui său și nu iubiți
8.17
Cap. 5.3, 4.
jurământul mincinos. Căci toate acestea sunt cele ce urăsc eu, zice Domnul. 18Și cuvântul Domnului oștirilor a fost către mine, zicând: 19Așa zice Domnul oștirilor: Postul
8.19
Ier. 52.6,7
lunii a patra și postul
8.19
Ier. 52.12,13
lunii a cincea și postul lunii a șaptea
8.19
2 Reg. 25.25Ier. 41.1,2
și postul lunii
8.19
Ier. 52.4
a zecea vor fi pentru casa lui Iuda bucurie și veselie
8.19
Est. 8.17Is. 35.10
și adunări voioase. Deci iubiți adevărul
8.19
Vers. 16.
și pacea. 20Așa zice Domnul oștirilor: Vor mai veni iarăși popoare și locuitori ai multor cetăți. 21Și locuitorii unei cetăți vor merge la alta zicând: Să mergem repede să facem cerere
8.21
Is. 2.3Mica 4.1,2
Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor: voi merge și eu. 22Da, multe
8.22
Is. 60.366.23
popoare și neamuri puternice vor veni să caute pe Domnul oștirilor în Ierusalim și să facă cerere Domnului. 23Așa zice Domnul oștirilor: În zilele acelea vor apuca zece bărbați
8.23
Is. 3.6
4.1
, din toate limbile neamurilor, vor apuca poala celui ce este iudeu, zicând: Vom merge împreună cu voi, căci noi am auzit că Dumnezeu
8.23
1 Cor. 14.25
este cu voi.

9

Alte neamuri vor căuta pe Domnul

91Sarcina

9.1
Ier. 23.33
cuvântului Domnului în țara Hadracului și se va odihni peste Damasc
9.1
Amos 1.3
. Căci Domnul are un ochi
9.1
2 Cron. 20.12Ps. 145.15
asupra oamenilor și asupra tuturor semințiilor lui Israel: 2și asupra Hamatului
9.2
Ier. 49.23
care se mărginește cu el, asupra Tirului
9.2
Is. 23Ezec. 26
27
28Amos 1.9
și Sidonului
9.2
1 Reg. 17.9Ezec. 28.21Obad. 20
, deși este foarte înțelept
9.2
Ezec. 28.3
. 3Și Tirul și‐a zidit o întărire și și‐a îngrămădit
9.3
Iov 27.16Ezec. 28.4,5
argint ca pulberea și aur ales ca noroiul ulițelor. 4Iată, Domnul
9.4
Is. 23.1
va pune stăpânire pe el și va lovi puterea
9.4
Ezec. 26.17
sa în mare și va fi mistuit de foc. 5Ascalonul
9.5
Ier. 47.1,5Țef. 2.4
va vedea aceasta și se va teme, Gaza de asemenea și se va chinui mult și Ecronul, căci așteptarea sa va fi dată de rușine: și împăratul va pieri din Gaza și Ascalonul nu va fi locuit. 6Și în Asdod
9.6
Amos 1.8
va locui o corcitură și voi nimici mândria filistenilor. 7Și voi lua sângele lui din gura lui și urâciunile lui dintre dinții lui; și cel ce va rămâne va fi și el al Dumnezeului nostru și va fi ca un domnitor în Iuda și Ecronul ca un iebusit. 8Și voi tăbărî
9.8
Ps. 34.7
în jurul casei mele, împotriva oștii, ca nimeni să nu treacă sau să se întoarcă: și
9.8
Is. 60.18Ezec. 28.24
asupritorul nu va mai trece peste ei; căci acum am văzut
9.8
Ex. 3.7
cu ochii mei.

Făgăduința unui împărat smerit

9Bucură‐te

9.9
Is. 62.11Mat. 21.5In. 12.15
foarte mult, fiică a Sionului, și veselește‐te, fiică a Ierusalimului. Iată
9.9
Ier. 23.5
30.9Lc. 19.38In. 1.49
, împăratul tău vine la tine, drept și având mântuire: smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, fiu de măgăriță. 10Și voi stârpi
9.10
Osea 1.7
2.18Mica 5.10Hag. 2.22
carul din Efraim și calul din Ierusalim, și arcul războiului va fi stârpit; și el va vorbi neamurilor pace
9.10
Ef. 2.14,17
: și domnia lui va fi de la mare
9.10
Ps. 72.8
până la mare și de la râu până la marginile pământului. 11Cât pentru tine, prin sângele legământului tău am dat drumul celor încătușați
9.11
Is. 42.7
51.14
61.1
ai tăi din groapa în care nu este apă. 12Întoarceți‐vă la întăritură, voi cei încătușați
9.12
Is. 49.9
cu nădejde! Da, astăzi o spun, îți voi răsplăti îndoit
9.12
Is. 61.7
. 13Căci mi‐am întins pe Iuda, am umplut arcul cu Efraim; și voi deștepta pe fiii tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi, Grecio, și te voi face ca o sabie de viteaz. 14Și Domnul va fi văzut deasupra lor și săgeata sa
9.14
Ps. 18.14
77.17
144.6
va ieși ca fulgerul: și Domnul Dumnezeu va sufla din trâmbiță și va umbla în vârtejurile
9.14
Is. 21.1
de miazăzi. 15Domnul oștirilor îi va apăra și vor înghiți și vor călca pietrele de praștie; și vor bea și vor vui ca de vin: și se vor umple ca o farfurie, ca și colțurile
9.15
Lev. 4.18,25Deut. 12.27
altarului. 16Și Domnul Dumnezeul lor îi va mântui în ziua aceea ca turma poporului său, căci vor fi ca pietrele
9.16
Is. 62.3Mal. 3.17
unei cununi ridicate
9.16
Is. 11.12
peste țara sa. 17Căci cât
9.17
Ps. 31.19
de mare este bunătatea sa și cât de mare frumusețea sa! Grâul
9.17
Ioel 3.18Amos 9.14
va face pe tineri să înflorească și mustul pe fecioare.

10

Domnul va binecuvânta pe Iuda și pe Israel

101Cereți de la Domnul

10.1
Ier. 14.22
ploaie
10.1
Deut. 11.14
la vremea ploii târzii
10.1
Iov 29.23Ioel 2.23
. Domnul va face fulgere și el le va da ploaie îmbelșugată: fiecăruia verdeață în câmpul său. 2Căci terafimii
10.2
Ier. 10.8Hab. 2.18
au vorbit deșertăciune
10.2
Iov 13.14
și ghicitorii au văzut minciună și au spus visuri mincinoase; ei mângâie în deșert. De aceea merg pe calea lor ca o turmă, sunt în nevoie, căci n‐au păstor. 3Mânia mea s‐a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi
10.3
Ezec. 34.17
pe țapi! Căci Domnul oștirilor a cercetat
10.3
Lc. 1.68
turma sa casa lui Iuda, și‐i
10.3
Cânt. 1.9
va face ca și calul său cel măreț în luptă. 4Din el va ieși piatra unghiului
10.4
Num. 24.171 Sam. 14.38Is. 19.13
, din el
10.4
Is. 22.23
cuiul, din el arcul de luptă, din el orice cârmuitor. 5Și vor fi ca vitejii care calcă
10.5
Ps. 18.42
noroiul ulițelor în luptă; și se vor lupta, căci Domnul este cu ei: și călăreții pe cai vor fi rușinați. 6Și voi întări casa lui Iuda și voi mântui casa lui Iosif și‐i voi aduce
10.6
Ier. 3.18Ezec. 37.21
înapoi, căci voi avea
10.6
Osea 1.7
milă de ei și vor fi ca și cum nu i‐aș fi lepădat: căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor și‐i voi auzi
10.6
Cap. 13.9.
. 7Și Efraim va fi ca un viteaz și inima
10.7
Ps. 104.15
li se va bucura ca de vin: da, copiii lor vor vedea aceasta și se vor bucura; inima le va fi voioasă în Domnul. 8Le voi fluiera
10.8
Is. 5.26
și‐i voi aduna, căci eu i‐am răscumpărat. Și se
10.8
Is. 49.19Ezec. 36.37
vor înmulți cum se înmulțeau. 9Și‐i voi semăna
10.9
Osea 2.23
între popoare și își vor aduce aminte
10.9
Deut. 30.1
de mine în țări depărtate: și vor trăi cu copiii lor și se vor întoarce. 10Și‐i voi aduce
10.10
Is. 11.11,16Osea 11.11
iarăși din țara Egiptului și‐i voi aduna din Asiria și‐i voi duce în țara Galaadului și Liban și nu se va găsi
10.10
Is. 49.20
loc pentru ei. 11Și el
10.11
Is. 11.15,16
va trece prin marea strâmtorării, și va lovi valurile în mare, și toate adâncurile Nilului se vor usca: și mândria Asiriei
10.11
Is. 14.25
va fi coborâtă și toiagul de domnie
10.11
Ezec. 30.13
al Egiptului se va depărta. 12Și‐i voi face tari în Domnul și vor umbla în
10.12
Mica 4.5
numele lui, în sus și în jos, zice Domnul.