Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Alte neamuri vor căuta pe Domnul

91Sarcina

9.1
Ier. 23.33
cuvântului Domnului în țara Hadracului și se va odihni peste Damasc
9.1
Amos 1.3
. Căci Domnul are un ochi
9.1
2 Cron. 20.12Ps. 145.15
asupra oamenilor și asupra tuturor semințiilor lui Israel: 2și asupra Hamatului
9.2
Ier. 49.23
care se mărginește cu el, asupra Tirului
9.2
Is. 23Ezec. 26
27
28Amos 1.9
și Sidonului
9.2
1 Reg. 17.9Ezec. 28.21Obad. 20
, deși este foarte înțelept
9.2
Ezec. 28.3
. 3Și Tirul și‐a zidit o întărire și și‐a îngrămădit
9.3
Iov 27.16Ezec. 28.4,5
argint ca pulberea și aur ales ca noroiul ulițelor. 4Iată, Domnul
9.4
Is. 23.1
va pune stăpânire pe el și va lovi puterea
9.4
Ezec. 26.17
sa în mare și va fi mistuit de foc. 5Ascalonul
9.5
Ier. 47.1,5Țef. 2.4
va vedea aceasta și se va teme, Gaza de asemenea și se va chinui mult și Ecronul, căci așteptarea sa va fi dată de rușine: și împăratul va pieri din Gaza și Ascalonul nu va fi locuit. 6Și în Asdod
9.6
Amos 1.8
va locui o corcitură și voi nimici mândria filistenilor. 7Și voi lua sângele lui din gura lui și urâciunile lui dintre dinții lui; și cel ce va rămâne va fi și el al Dumnezeului nostru și va fi ca un domnitor în Iuda și Ecronul ca un iebusit. 8Și voi tăbărî
9.8
Ps. 34.7
în jurul casei mele, împotriva oștii, ca nimeni să nu treacă sau să se întoarcă: și
9.8
Is. 60.18Ezec. 28.24
asupritorul nu va mai trece peste ei; căci acum am văzut
9.8
Ex. 3.7
cu ochii mei.

Făgăduința unui împărat smerit

9Bucură‐te

9.9
Is. 62.11Mat. 21.5In. 12.15
foarte mult, fiică a Sionului, și veselește‐te, fiică a Ierusalimului. Iată
9.9
Ier. 23.5
30.9Lc. 19.38In. 1.49
, împăratul tău vine la tine, drept și având mântuire: smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, fiu de măgăriță. 10Și voi stârpi
9.10
Osea 1.7
2.18Mica 5.10Hag. 2.22
carul din Efraim și calul din Ierusalim, și arcul războiului va fi stârpit; și el va vorbi neamurilor pace
9.10
Ef. 2.14,17
: și domnia lui va fi de la mare
9.10
Ps. 72.8
până la mare și de la râu până la marginile pământului. 11Cât pentru tine, prin sângele legământului tău am dat drumul celor încătușați
9.11
Is. 42.7
51.14
61.1
ai tăi din groapa în care nu este apă. 12Întoarceți‐vă la întăritură, voi cei încătușați
9.12
Is. 49.9
cu nădejde! Da, astăzi o spun, îți voi răsplăti îndoit
9.12
Is. 61.7
. 13Căci mi‐am întins pe Iuda, am umplut arcul cu Efraim; și voi deștepta pe fiii tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi, Grecio, și te voi face ca o sabie de viteaz. 14Și Domnul va fi văzut deasupra lor și săgeata sa
9.14
Ps. 18.14
77.17
144.6
va ieși ca fulgerul: și Domnul Dumnezeu va sufla din trâmbiță și va umbla în vârtejurile
9.14
Is. 21.1
de miazăzi. 15Domnul oștirilor îi va apăra și vor înghiți și vor călca pietrele de praștie; și vor bea și vor vui ca de vin: și se vor umple ca o farfurie, ca și colțurile
9.15
Lev. 4.18,25Deut. 12.27
altarului. 16Și Domnul Dumnezeul lor îi va mântui în ziua aceea ca turma poporului său, căci vor fi ca pietrele
9.16
Is. 62.3Mal. 3.17
unei cununi ridicate
9.16
Is. 11.12
peste țara sa. 17Căci cât
9.17
Ps. 31.19
de mare este bunătatea sa și cât de mare frumusețea sa! Grâul
9.17
Ioel 3.18Amos 9.14
va face pe tineri să înflorească și mustul pe fecioare.