Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Îndemnare la pocăință

21Adunați‐vă

2.1
Ioel 2.16
, da, adunați‐vă, neam fără rușine, 2înainte de a se naște hotărârea, înainte de a trece ca pleava
2.2
Iov 21.18Ps. 1.4Is. 17.13Osea 13.3
ziua, înainte de a veni peste voi aprinderea
2.2
2 Reg. 23.26
mâniei Domnului, înainte de a veni peste voi ziua mâniei Domnului. 3Căutați
2.3
Ps. 105.4Amos 5.6
pe Domnul, toți cei blânzi
2.3
Ps. 76.9
ai pământului, voi care împliniți judecata sa! Căutați dreptatea, căutați blândețea! Poate
2.3
Ioel 2.14Amos 5.15Iona 3.9
, veți fi ascunși în ziua mâniei Domnului. 4Căci Gaza
2.4
Ier. 47.4,5Ezec. 25.15Amos 1.6,7,8Zah. 9.5,6
va fi părăsită și Ascalonul va fi o pustie. Asdodul, îl vor izgoni ziua namiaza
2.4
Ier. 6.4
15.8
mare și Ecronul va fi dezrădăcinat. 5Vai de cei ce locuiți pe malul mării
2.5
Ezec. 25.16
, neam al Cheretiților! Cuvântul Domnului este împotriva voastră, Canaanule
2.5
Ios. 13.3
, țară a filistenilor! Și te voi pierde așa că nu va fi niciun locuitor. 6Și malul mării va fi un loc de pășune, cu peșteri pentru păstori și târle
2.6
Is. 17.2
de oi. 7Și malul va fi al rămășiței
2.7
Is. 11.11Mica 4.7
5.7,8Hag. 1.12
2.2
casei lui Iuda; ei îl vor paște; seara se vor culca în casele Ascalonului; căci Domnul Dumnezeul lor, îi va cerceta
2.7
Ex. 4.31Lc. 1.68
și le va întoarce
2.7
Ps. 126.1Ier. 29.14
robia. 8Am auzit
2.8
Ier. 48.27Ezec. 25.8
ocara Moabului și batjocurile
2.8
Ezec. 25.3,6
copiilor lui Amon, cu care au batjocorit pe poporul meu și s‐au ridicat
2.8
Ier. 49.1
cu mândrie împotriva hotarului lor. 9De aceea, viu sunt eu, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel
2.9
Is. 15Ier. 48Ezec. 25.9Amos 2.1
, Moabul
2.9
Amos 1.13
va fi ca Sodoma și copiii lui Amon
2.9
Gen. 19.25Deut. 29.23Is. 13.19
34.13Ier. 49.18
50.40
ca Gomora, un loc acoperit
2.9
Vers. 7.

cu urzici și ocne de sare și o pustie în veac. Rămășița poporului meu îi va prăda și cei rămași ai neamului meu îi vor moșteni. 10Iată ce vor avea pentru mândria
2.10
Is. 16.6Ier. 48.29
lor, pentru că au batjocorit pe poporul Domnului oștirilor și s‐au înălțat împotriva lor. 11Domnul va fi înfricoșat împotriva lor, căci va înflămânzi pe toți dumnezeii pământului; și toate ostroavele
2.11
Mal. 1.11In. 4.21
se vor închina
2.11
Gen. 10.5
înaintea lui, fiecare din locul unde este. 12Și voi, Etiopenilor
2.12
Is. 18.1
20.4Ier. 46.9Ezec. 30.9
, veți cădea de sabia
2.12
Ps. 17.13
mea. 13Și el își va întinde mâna spre miazănoapte și va pierde pe Asiria
2.13
Is. 10.12Ezec. 31.3Naum 1.1
2.10
3.15,18
; și va preface Ninive într‐o pustietate, într‐un loc sec ca o pustie. 14Și turme
2.14
Vers. 6.

se vor culca
2.14
Is. 13.21,22
în mijlocul ei, toate dobitoacele neamurilor: și pelicanul
2.14
Is. 34.11,14
și ariciul vor petrece noaptea pe capetele stâlpilor săi, glasul păsărilor va cânta la ferestre, pustiirea va fi pe prag, căci a dezgolit tablele
2.14
Ier. 22.14
de cedru. 15Aceasta este cetatea care se veselea, care locuia
2.15
Is. 47.8
la adăpost
2.15
Ap. 18.7
, care zicea în inima ei: Eu și niciuna afară de mine! Cum s‐a prefăcut în pustie, în culcuș fiarelor! Oricine va trece pe lângă ea, va fluiera
2.15
Iov 27.23Plâng. 2.15Ezec. 27.36
, va scutura
2.15
Naum 3.19
mâna.