Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Mustrarea păcatelor iudeilor. Făgăduințe

31Vai de cea răzvrătitoare, de cea stricată, de cetatea apăsătoare! 2N‐a ascultat

3.2
Ier. 22.21
glasul, n‐a
3.2
Ier. 5.3
primit învățătura, nu s‐a încrezut în Domnul, nu s‐a apropiat de Dumnezeul ei. 3Mai marii
3.3
Ezec. 22.27Mica 3.9,10,11
ei în mijlocul ei sunt lei ce răcnesc; judecătorii ei sunt lupi de seară
3.3
Hab. 1.8
, care nu lasă nimic pe dimineață. 4Prorocii ei sunt semeți
3.4
Ier. 23.11,32Plâng. 2.14Osea 9.7
și vânzători. Preoții ei pângăresc sfântul locaș, siluiesc
3.4
Ezec. 22.26
legea. 5Domnul
3.5
Deut. 32.4
cel drept este în mijlocul
3.5
Vers. 15, 17.
Mica 3.11
ei, el nu face nicio nedreptate. În fiecare dimineață scoate la lumină judecata sa, el niciodată nu lipsește; dar cel nedrept
3.5
Ier. 3.3
6.15
8.12
nu știe de rușine. 6Am stârpit neamuri, turnurile lor sunt pustiite; le‐am pustiit ulițele încât nimic nu trece. Cetățile lor sunt nimicite încât nu este niciun om, nu este niciun locuitor. 7Am zis
3.7
Ier. 8.6
: Teme‐te numai de mine, primește învățătura; astfel locuința ei nu va fi stârpită, oricum aș pedepsi‐o. Dar s‐au sculat de dimineață și și‐au
3.7
Gen. 6.12
stricat toate faptele lor. 8De aceea
3.8
Ps. 27.14
37.34Prov. 20.22
așteptați‐mă, zice Domnul, până în ziua în care mă voi scula la pradă. Căci hotărârea mea este să adun
3.8
Ioel 3.2
neamurile, să strâng împărățiile, să‐mi vărs furia asupra lor, toată aprinderea mâniei mele; căci tot pământul va fi mistuit
3.8
Cap. 1.18.

de focul geloziei mele. 9Căci atunci voi schimba buzele popoarelor într‐o buză curată
3.9
Is. 19.18
, ca toate să cheme numele Domnului, să‐i slujească cu un singur gând. 10De dincolo
3.10
Ps. 68.31Is. 18.1,7
60.4Mal. 1.11Fapte. 8.27
de râurile Etiopiei îmi vor aduce ca dar de mâncare pe rugătorii mei, pe fiica celor împrăștiați ai mei. 11În ziua aceea nu te vei rușina de toate faptele tale, cu care ai făcut fărădelege împotriva mea. Căci atunci voi depărta din mijlocul tău pe cei ce se veselesc
3.11
Ier. 7.4Mica 3.11Mat. 3.9
în măreția ta și nu te vei mai semeți pe sfântul meu munte. 12Și voi lăsa în mijlocul tău un popor
3.12
Is. 14.32Zah. 11.11Mat. 5.31 Cor. 1.27,28Iac. 2.5
necăjit și sărac și își vor pune încrederea în numele Domnului. 13Rămășița
3.13
Mica 4.7
lui Israel nu va lucra nedreptate și nu
3.13
Is. 60.21
va vorbi minciuni
3.13
Is. 63.8Ap. 14.5
și în gura lor nu se va afla limbă înșelătoare, ci vor paște
3.13
Ezec. 34.28Mica 4.4
7.14
și se vor culca și nu va fi cine să‐i înspăimânte. 14Saltă
3.14
Is. 12.6
54.1Zah. 2.10
9.9
, fiică a Sionului! Chiuie Israele! Bucură‐te și veselește‐te din toată inima, fiică a Ierusalimului! 15Domnul a depărtat judecățile tale, a lepădat pe vrăjmașul tău. Împăratul
3.15
In. 1.49
lui Israel, Domnul, este în
3.15
Ezec. 48.35Ap. 7.15
21.3,4
mijlocul tău: nu vei mai vedea niciun rău! 16În ziua aceea se va zice
3.16
Is. 35.3,4
Ierusalimului: Nu te teme! Sionului: Să nu‐ți slăbească
3.16
Evr. 12.12
mâinile! 17Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul
3.17
Vers. 15.

tău, un viteaz care va mântui: el se va bucura
3.17
Deut. 30.9Is. 62.5
65.19Ier. 32.41
cu bucurie de tine; va tăcea în iubirea sa, se va veseli cu cântare de tine. 18Voi strânge pe cei ce se întristează
3.18
Plâng. 2.6
departe de adunările de sărbătoare, care sunt din tine: ocara era o povară asupra lor. 19Iată, în vremea aceea, voi pierde pe toți cei ce te apasă: și voi mântui pe cea oloagă
3.19
Ezec. 34.16Mica 4.6,7
și voi aduna pe cea izgonită; și‐i voi face o laudă și un nume în toate țările unde au fost de rușine. 20În vremea aceea vă voi aduce
3.20
Is. 11.12
27.12
56.8Ezec. 28.25
34.13
37.21Amos 9.14
înapoi, da, în vremea când vă voi strânge, căci vă voi face un nume și o laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi robia voastră înaintea ochilor voștri, zice Domnul.