De aceea IBSR dezvoltă proiecte sociale holistice pentru tineri și adulți și persoane vulnerabile și grupuri marginalizate pentru o mai bună integrare în societate.

Misiunea și viziunea Societății Biblice Interconfesionale din România (SBIR) este de a aduce valorile Biblice în viața oamenilor.

În afară de obiectivele principale ale Societății de a face oamenilor disponibilă Scriptura prin traducere, tipărire și distribuire, un alt obiectiv este de a ajuta oamenii să interacționeze cu mesajul Bibliei.

Bisericiile member ale SBIR:

1.Biserica Ortodoxă Română

2.Biserica Evanghelică CA

3.Uniunea Bisericilor Baptiste Române

4.Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

5.Convenţia Bisericilor Baptiste Maghiare

6.Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

7.Biserica Evanghelică- Lutherană

8.Eparhia Reformată din Ardeal

9.Biserica Apostolică Armeană

10.Biserica Unitariană Maghiară

11. Cultul Creștin Penticostal din România

12. Biserica Catolică

Secretar General al SBIR este: D-na Emilia Iorgandopol