Adevărul Evangheliei

Tema 1. „Cuvântul a devenit trup…”

Vă invităm să vizionați o mini-serie de Crăciun!

Video 1: Evanghelia după Ioan 1:1-18 (prolog al Evangheliei după Ioan)https://www.youtube.com/watch?v=JUoUWig1XB8&list=PLPCZ8xuz18MyRlX-Zdg5IAS2o114Pn7NI&index=1

„La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu… Și Cuvântul S‑a făcut trup” (Evanghelia după Ioan 1:1, 14)

„Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei: Cel Ce a fost arătat în trup… a fost proclamat printre neamuri” (1Timotei 3 :16). Din vremuri străvechi, Dumnezeu a revelat oamenilor misterul său de neînțeles – venirea Fiului Său pe pământ, întruparea Celei de-a Doua Persoane a Trinității. „Căci Stăpânul Domn nu face nimic fără să‑Și descopere hotărârea robilor Săi, profeții.” (Amos 3 :7). Fiul unei femei, care va zdrobi capul șarpelui, a fost profețit încă în paradis. Patriarhii și profeții au prevestit : „Căci un Copil ni S‑a născut, un Fiu ni S‑a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi. I se va pune numele: Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii.” (Isaia 9:6)

Video 2: Evanghelia după Matei 1 :1-17 (genealogia lui Hristos)https://www.youtube.com/watch?v=ROddbGaJJMo&list=PLPCZ8xuz18MyRlX-Zdg5IAS2o114Pn7NI&index=2

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L‑a dat pe singurul Lui Fiu…” (Evanghelia după Ioan 3:16). Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru totdeauna! Acest „dat”  reflectă numele pământesc, Isus, a Celui Care se numește „Eu sunt Cel Ce sunt”. Acest Nume Isus – Cel Care este dincolo de timp, care nu are nici început și nici sfârșit – este parte din genealogia pământească…

Această postare a fost publicată în duminică 19 decembrie 2021
Soc. Biblică Interconf. din România

v.3.74.4
Societatea Biblică Interconfesională din România
Calea Călărașilor 173
Bl.42, Sc.2, Ap.35, interfon 35C
030615 București
sector 3
Telefon: 0040 21 3208479
Email: sbiromania@gmail.com

Depozit SBIR
Strada Mihăileanu Ștefan 23
024021 București
sector 2
Telefon: 0040 74 0025690

Facebook YouTube Linkedin