Adevărul Evangheliei – continuare

Tema 2. „Pregătiți calea Domnului!”

Vă invităm să vizionați o mini-serie de Crăciun!

Video 3. Evanghelia după Luca 1:1-25 (un înger s-a arătat preotului Zaharia)https://www.youtube.com/watch?v=K46nqrUXhL4&list=PLPCZ8xuz18MyRlX-Zdg5IAS2o114Pn7NI&index=3

„Tu n‑ai dorit jertfă și dar de mâncare, ci Mi‑ai pregătit un trup” (Evrei 10 :5). Ce mister uimitor ! Tatăl L-a trimis în lume pe Fiul Său ! Prin patriarhi și profeți, Dumnezeu a pregătit omenirea să primească cel mai mare dar – pe Fiul Său. Tatăl Ceresc dorea ca poporul Său să Îl cunoască și să Îl accepte pe Mesia ! Pe măsură ce acest lucru se apropia, El le-a trimis multe semne pentru a le atrage atenția asupra celui mai însemnat moment din istorie – întruparea Fiului lui Dumnezeu ! Cu 15 luni înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu, îngerul Gabriel a fost trimis la preotul Zaharia să-i vestească minunea nașterii fiului său – Ioan Botezătorul, premergătorul lui Mesia. „Va merge înaintea Domnului…ca să pregătească Domnului un popor gata pentru El.” (Evanghelia după Luca 1 :17)

Video 4. Evanghelia după Luca 1 : 26-45 (Anunțarea Nașterii lui Isus)https://www.youtube.com/watch?v=lrmgQoQeqgQ&list=PLPCZ8xuz18MyRlX-Zdg5IAS2o114Pn7NI&index=4

Cu 9 luni înainte de nașterea lui Isus, îngerul Gabriel o vizitează pe Maria, mama Sa : „În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu … la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din Casa lui David. Numele fecioarei era Maria.” (Evanghelia după Luca 1:26-27). Îngerul i-a adus o veste minunată pe care profetul Isaia a profețit-o cu 700 de ani înainte: „De aceea Însuși Stăpânul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, și îi va pune numele Emanuel.” (Isaia 7 :14)

Video 5. Evanghelia după Matei 1 :18-25 (Gabriel la Iosif) ; Evanghelia după Luca 1:46-56 ( Cântarea Mariei)https://www.youtube.com/watch?v=n_H1AeKzCNs&list=PLPCZ8xuz18MyRlX-Zdg5IAS2o114Pn7NI&index=5

Dumnezeu  oferă un nou semn pentru a vesti nașterea Fiului Său. Îngerul Gabriel apare în visul lui Iosif, care era logodit cu Maria, spunându-i : „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce a luat naștere în ea este de la Duhul Sfânt.” (Evanghelia după Matei 1 :20)

Video 6. Evanghelia după Luca 1 :57-80 (nașterea lui Ioan Botezătorul)https://www.youtube.com/watch?v=ABW5Doyrnzg&list=PLPCZ8xuz18MyRlX-Zdg5IAS2o114Pn7NI&index=6

Înainte cu 6 luni de naștrea Fiului lui Dumnezeu, s-a născut Ioan Botezătorul. Nașterea lui a fost însoțită de asemenea de miracole. „în întreaga regiune muntoasă a Iudeei se vorbea despre toate aceste lucruri..” (Evanghelia după Luca 1 :65)

Această postare a fost publicată în miercuri 22 decembrie 2021
Soc. Biblică Interconf. din România

v.3.74.8
Societatea Biblică Interconfesională din România
Calea Călărașilor 173
Bl.42, Sc.2, Ap.35, interfon 35C
030615 București
sector 3
Telefon: 0040 21 3208479
Email: sbiromania@gmail.com

Depozit SBIR
Strada Mihăileanu Ștefan 23
024021 București
sector 2
Telefon: 0040 74 0025690

Facebook YouTube Linkedin