Adevărul Evangheliei- continuare 1

Tema 3. „Vi s-a născut un Mântuitor !”

Video 7. Evnaghelia după Luca 2 :1-20 (Nașterea lui Isus Hristos)https://www.youtube.com/watch?v=CesJBX9GxNI&list=PLPCZ8xuz18MyRlX-Zdg5IAS2o114Pn7NI&index=7

O, ce veste minunată!
În Betleem ni s-arată
Astăzi s-a născut
Cel făr’ de-nceput
Cum au zis prorocii.

S-a împlinit timpul pe care întreaga lume îl aștepta! Fiul lui Dumnezeu s-a născut ! Cum L-a întâmpinat lumea pe Mesia ? „A venit la ale Sale, dar ai Săi nu L‑au primit.” (Evanghelia după Ioan 1 : 11. Singurul loc pe care noul- născut Rege l-a găsit a fost un staul. N-au venit la El ca să-L slăvească conducătorii și bătrânii Ierusalimului, ci păstorii. Lor li s-a vestit mesajul divin al nașterii Mântuiroului Isus Hristos.

Video 8. Evanghelia după Matei 2:1-18 (vizita magilor, fuga în Egipt)https://www.youtube.com/watch?v=heoCCmd0Lnc&list=PLPCZ8xuz18MyRlX-Zdg5IAS2o114Pn7NI&index=8

Din Răsăritul îndepărtat niște magi au venit să-L slăvească pe Pruncul Isus. Magii, care nu erau din Israel au anunțat nașterea lui Mesia și au adus această veste lui Israel ! Aflând această veste conducătorii evrei s-au grăbit să-l întâmpine pe Isus ? Nicidecum ! Regele Irod și slujitorii lui voiau să-L găsească pe Isus și să-l omoare. Încă de la nașterea o umbră amenințătoare a crucii urmărea Copilul Minunat.

Video 9. Evanghelia după Matei 16 :21-26 (Isus vorbește despre moartea și învierea Sa) ; Evanghelia după Marcu 10 :42-45 (Isus își dă viața ca răscumpărare pentru mulți) ; Evanghelia după Ioan 12 :20-26 (Isus ca și bobul de grâu care cade în pământ și moare, aduce slavare la mulți)https://www.youtube.com/watch?v=7XPGqCEQE_4&list=PLPCZ8xuz18MyRlX-Zdg5IAS2o114Pn7NI&index=9

Dumnezeu Tatăl știa oare cum îl va primi omenirea pe Fiul Său ? Isus Hristos știa acest lucru ? Fără îndoială ! El știa tot drumul de la iesle până la cruce. Planul de mântuire al omenirii era încheiat dinainte de crearea lumii. „… ați fost răscumpărați …cu sângele prețios al lui Cristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. El a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii.” (1Petru 1 :18-20). O dragoste deplină și de neînțeles pentru noi a schimbat pentru totdeauna lumea. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L‑a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Evanghelia după Ioan 3 :16)

Această postare a fost publicată în miercuri 22 decembrie 2021
Soc. Biblică Interconf. din România

v.3.74.8
Societatea Biblică Interconfesională din România
Calea Călărașilor 173
Bl.42, Sc.2, Ap.35, interfon 35C
030615 București
sector 3
Telefon: 0040 21 3208479
Email: sbiromania@gmail.com

Depozit SBIR
Strada Mihăileanu Ștefan 23
024021 București
sector 2
Telefon: 0040 74 0025690

Facebook YouTube Linkedin