Gânduri și cugetări ortodoxe – Bucurie Dumnezeu nu ne poruncește și nu dorește să fim triști în inima noastră; mai degrabă, dorește ca, din iubire pentru El, să avem mereu bucurie în suflet. ( Sfântul Ioan Scararul)
Chiar și aici, Paștele a fost măreț, sfânt, duhovnicesc și de neuitat. (…) A fost binecuvântat de liniștea stelelor și de suferințele noastre; inimile noastre băteau pline de bucurie. ( Scrisoare dintr-un lagăr sovietic)
Nu lăsa întristarii sufletul tău și nu te chinui cu prea multă purtare de grijă; veselia inimii dă viață omului și voioșia lui îi prelungește zilele. (Sfânta Scriptura)
Dacă are virtute, dacă face fapte bune, dacă s-a unit cu Dumnezeu, se va veseli cu bucuria cea adevărată sufletul omului. ( Sfântul Vasile cel Mare)
Bucuria este o necesitate de prim ordin a vieții omenești. Ea este pentru om ceea ce este lumina pentru plantă, (…) este un ajutor neprețuit al sănătății sufletești și trupești. (Pr. Filaret Costea)
Înlăuntrul nostru trebuie sa fie pururea Înviere. ( Inocentiu Arhiepiscopul Odesei)
Pe cel ce se bucură în Domnul, nici un necaz nu-l va scoate din bucuria lui. ( Sfântul Ioan Gura de Aur)
Cel ce iubește, mereu se bucură. ( Teofilact)
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în Ceruri ! (Sfânta Scriptura)
Frica Numelui Tău varsă bucurie în sufletul meu. ( Sfânta Scriptura)
Bucurați-vă! (Sfânta Scriptura)