Noutăți despre Proiectul Vindecarea Traumei

De la începutul anului 2021 Proiectul Vindecarea Traumei s-a desfășurat în mai multe localități. O noutate o reprezintă colaborarea cu Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Sibiu. Derulăm acest proiect cu o parte din studenții anului II, în cadrul practicii sociale a studenților.

În cadrul unei exercițiu artistic de compunere a unor lamentații, unul dintre studenți a scris, următoarea lamentație: Doamne, Cel ce mi-ai arătat marea Ta milostivire și iubire de oameni, scoțând din iad suflet meu atunci când eu nu mai aveam nici o nădejde de izbăvire; care m-ai iubit chiar și atunci când Te-am hulit, batjocorit și scuipat, făcându-mă asemenea celor din vechime, răstignindu-Te și eu prin faptele mele cele de ocară; care mi-ai mângâiat, alinat și tămăduit toate rănile sufletului meu, inimă nouă zidind întru cele dinlăuntru ale mele și care în tot locul și toată vremea m-ai ținut de mână că nu cumva sa împiedic de piatră piciorul meu, chiar și atunci când ochii inimii mele era ținuți prin plăcerile patimilor și nu Te puteam vedea… Tu Doamne, ascultă și acum glasul plângerii mele și primește lacrimile mele pe care le aduc din inimă îndurerată. Strig Ție ca și tatăl copilului lunatic: ajută, Doamne, necredinței mele, căci cunoscând iubirea și iertarea Ta, am căzut din brațele Tale și m-am întors de multe ori cu mintea ori cu fapta la noroiul faptelor mele cele rele, care acum vătăma din nou sufletul meu. Mângâie Doamne ca și altă dată rănile sufletului meu cu mâinile Tale care poartă și acum semnul cuielor, picurând din Sângele Tău de viață dătător…căci Tu ești Cel ce m-ai iubit așa cum sunt, și Ție slavă înălț, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Grup de vindecare Făgăraș: http:// http://mitropolia-ardealului.ro/seminar-despre-vindecarea-traumelor-la-fagaras/

Grup de vindecare online:

Această postare a fost publicată în vineri 21 mai 2021
Soc. Biblică Interconf. din România

v.3.74.4
Societatea Biblică Interconfesională din România
Calea Călărașilor 173
Bl.42, Sc.2, Ap.35, interfon 35C
030615 București
sector 3
Telefon: 0040 21 3208479
Email: sbiromania@gmail.com

Depozit SBIR
Strada Mihăileanu Ștefan 23
024021 București
sector 2
Telefon: 0040 74 0025690

Facebook YouTube Linkedin