”Iar în zilele din urmă, zice Domnu, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul, și fiii voștri și fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa” Faptele Apostolilor 2:17

Astăzi vă aducem în atenție sărbătoarea Rusaliilor, cunoscută și ca Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecime. Această sărbătoare este marcată în Biserică la 50 de zile după Paște. Rusaliile reprezintă coborârea Duhului Sfânt peste apostoli și discipolii lui Isus, oferindu-le puterea și înțelepciunea necesară pentru a propovădui și a răspândi învățăturile lui Hristos. Aceasta este una dintre cele mai importante sărbători religioase și aduce bucurie și lumină în inimile credincioșilor. Rusaliile ne invită să căutăm harul Duhului Sfânt și să ne deschidem inimile și mințile către lucrarea Sa în noi. Prin Duhul Sfânt, suntem chemați să creștem în virtuți și să fim martori ai iubirii lui Hristos în lume. Sărbătoarea are și o dimensiune comunitară, aducând credincioșii împreună în procesiuni și slujbe speciale în aer liber, subliniind importanța comunității creștine și a unității noastre în Hristos.

Vă dorim Rusalii binecuvântate, pline de har și bucurie!