Această traducere a fost publicată de Societatea Biblică Britanică. Traducătorul Dumitru Cornilescu a murit în 1975.
Scopul principal al revizuirii este de a aduce la zi textul după 90 de ani de la lansare.

Proiectul a început în Iunie 2015 și se desfășoară pe 3 ani. La sfârșitul anului 2016 Societatea Biblică a publicat prima Ediție pilot, conținând 4 cărți (Geneza, Marcu, Ioan și Romani).

Ediția princeps a NT EDCR a fost publicată în aprilie 2019.

Ediția Pentateuhul a EDCR a fost publicată în 2021.

Echipa de revizori este alcătuită din 9 persoane, un revizor lingvistic și un coordonator de proiect. Aceste persoane sunt din partea Bisericii Adventiste, Baptiste și Penticostale.

Comitetul Revizoral este compus din 4 membrii de la Bisericiile Adventiste, Baptiste, Penticostale și Creștini după Evanghelie.