ISTORIA LUI DAVID
CAPITOLELE 10—29
(2 Samuel 23:3-5.)
Moartea lui Saul
1 Filistenii s-au luptat cu Israel, și oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea filistenilor și au căzut morți pe muntele Ghilboa. 2 Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchi-Șua, fiii lui Saul. 3 Învălmășeala luptei a prins și pe Saul; arcașii l-au ajuns și l-au rănit. 4 Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ți sabia și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiați împrejur să mă batjocorească.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. 5 Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit. 6 Astfel au pierit Saul și cei trei fii ai lui, și toată casa lui a pierit în același timp. 7 Toți bărbații lui Israel care erau în vale, văzând fuga și văzând că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetățile și au fugit și ei. Și filistenii au venit și s-au așezat acolo. 8 A doua zi, filistenii au venit să jefuiască morții și au găsit pe Saul și pe fiii lui căzuți pe muntele Ghilboa. 9 L-au jefuit și i-au luat capul și armele. Apoi au trimis să dea de știre prin toată țara filistenilor, idolilor lor și poporului. 10 Au pus armele lui Saul în casa dumnezeului lor și i-au atârnat țeasta capului în templul lui Dagon. 11 Când au auzit toți locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut filistenii lui Saul, 12 s-au sculat toți oamenii viteji, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui și le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub stejar, la Iabes, și au postit șapte zile. 13 Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. 14 N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât, și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai.