Propovăduirea lui Ioan Botezătorul
1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată , trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea… 3 Glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările’”, 4 a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5 Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. 6 Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. 7 Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălțămintei. 8 Eu , da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”
Botezul și ispitirea lui Isus
9 În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan. 10 Și îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel. 11 Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” 12 Îndată , Duhul a mânat pe Isus în pustie, 13 unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și-I slujeau îngerii.
Începutul propovăduirii lui Isus
14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. 15 El zicea: „S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape . Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”
Chemarea celor dintâi ucenici
16 Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a zis: „Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni.” 18 Îndată, ei și-au lăsat mrejele și au mers după El. 19 A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejele. 20 Îndată i-a chemat; și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după El.
Isus vindecă pe un îndrăcit în Capernaum
21 S-au dus la Capernaum. Și în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. 22 Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. 23 În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: 24 „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!” 25 Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși din omul acesta!” 26 Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. 27 Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: „Ce este aceasta? O învățătură nouă! El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate, și ele Îl ascultă!” 28 Și îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.
Tămăduirea soacrei lui Petru
29 După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. 30 Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Isus despre ea. 31 El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și au lăsat-o frigurile. Apoi, ea a început să le slujească.
Tămăduirea altor bolnavi
32 Seara , după asfințitul soarelui, au adus la El pe toți bolnavii și îndrăciții. 33 Și toată cetatea era adunată la ușă. 34 El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoșteau. 35 A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo. 36 Simon și ceilalți care erau cu El s-au dus să-L caute. 37 Și, când L-au găsit, I-au zis: „Toți Te caută.” 38 El le-a răspuns: „Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit.” 39 Și S-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea, și scotea dracii.
Tămăduirea unui lepros
40 A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga și-I zicea: „Dacă vrei, poți să mă curățești.” 41 Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii curățit!” 42 Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. 43 Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât 44 și i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.” 45 Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Isus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la El din toate părțile.