Ietro la Moise
1 Ietro , preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul Său Israel; a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. 2 Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. 3 A luat și pe cei doi fii ai Seforei; unul se numea Gherșom (Străin) , căci Moise zisese: „Locuiesc ca străin într-o țară străină”, 4 iar celălalt se numea Eliezer (Ajutorul lui Dumnezeu) , căci zisese: „Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon.” 5 Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie, unde tăbăra el, la muntele lui Dumnezeu. 6 A trimis vorbă lui Moise să-i spună: „Eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu nevastă-ta și cu cei doi fii ai tăi.” 7 Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat . S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. 8 Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. 9 Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care-l făcuse Domnul lui Israel și pentru că-l izbăvise din mâna egiptenilor. 10 Și Ietro a zis: „Binecuvântat să fie Domnul, care v-a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, El, care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor! 11 Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de ei.” 12 Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere-de-tot și o jertfă de mâncare. Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise, înaintea lui Dumnezeu.
Judecătorii
13 A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul, și poporul a stat înaintea lui de dimineața până seara. 14 Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, și tot poporul stă înaintea ta de dimineața până seara?” 15 Moise a răspuns socrului său: „Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. 16 Când au vreo treabă , vin la mine; eu judec între ei și fac cunoscute poruncile lui Dumnezeu și legile Lui.” 17 Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine. 18 Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta, care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. 19 Acum ascultă glasul meu; am să-ți dau un sfat, și Dumnezeu va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. 20 Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze și ce trebuie să facă. 21 Alege din tot poporul oameni destoinici , temători de Dumnezeu, oameni de încredere , vrăjmași ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. 22 Ei să judece poporul în tot timpul ; să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta, îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. 23 Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor, și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui.” 24 Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. 25 Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. 26 Ei judecau poporul tot timpul; aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși. 27 Apoi Moise a trimis pe socrul său în țara lui.