ȘIRUL ÎMPĂRAȚILOR LUI IUDA ȘI ÎMPĂRAȚILOR LUI ISRAEL, DE LA IOSAFAT ȘI MOARTEA LUI AHAB PÂNĂ LA NIMICIREA ÎMPĂRĂȚIEI LUI ISRAEL
CAPITOLELE 1—17
(2 Cronici 21—28. Ieremia 3:6Ieremia 7. Osea 7Osea 10:1-11Osea 13:1-13.)
Boala lui Ahazia și moartea lui
1 Moab s-a răzvrătit împotriva lui Israel, după moartea lui Ahab. 2 Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. A trimis niște soli și le-a zis: „Duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului , ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta.” 3 Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tișbitul: „Scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei și spune-le: ‘Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceți să întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?’ 4 De aceea, așa vorbește Domnul: ‘Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’” Și Ilie a plecat. 5 Solii s-au întors la Ahazia. Și el le-a zis: „Pentru ce v-ați întors?” 6 Ei i-au răspuns: „Un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis: ‘Întoarceți-vă la împăratul care v-a trimis și spuneți-i: «Așa vorbește Domnul: ‹Oare nu este Dumnezeu în Israel, de trimiteți să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.›»’” 7 Ahazia le-a zis: „Ce înfățișare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte?” 8 Ei au răspuns: „Era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o curea la mijloc.” Și Ahazia a zis: „Este Ilie, Tișbitul.” 9 A trimis la el pe o căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care ședea pe vârful muntelui, și i-a zis: „Omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis: ‘Coboară-te!’” 10 Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să vă mistuie pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Și s-a coborât foc din cer și i-a mistuit pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui. 11 Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul și a zis lui Ilie: „Omule al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul: ‘Grăbește-te de te coboară!’” 12 Ilie le-a răspuns: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să vă mistuie pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Și s-a coborât foc din cer și i-a mistuit pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui. 13 Ahazia a trimis din nou o a treia căpetenie peste cincizeci împreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s-a suit și, la sosire, și-a plecat genunchii înaintea lui Ilie și i-a zis rugându-l: „Omule al lui Dumnezeu, te rog, viața mea și viața acestor cincizeci de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă înaintea ta! 14 Iată, s-a coborât foc din cer și a mistuit pe cele dintâi două căpetenii peste cincizeci și pe cei cincizeci de oameni ai lor, dar, acum, viața mea să fie scumpă înaintea ta!” 15 Îngerul Domnului a zis lui Ilie: „Coboară-te împreună cu el, n-ai nicio frică de el.” Ilie s-a sculat și s-a coborât cu el la împărat. 16 El i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Pentru că ai trimis soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca și cum n-ar fi în Israel Dumnezeu, al cărui cuvânt să-l poți întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’” 17 Ahazia a murit, după cuvântul Domnului rostit prin Ilie. Și în locul lui, a început să domnească Ioram, în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda, căci n-avea fiu. 18 Celelalte fapte ale lui Ahazia și ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel?