Cartea de despărțire
1 Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și, după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. 2 Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. 3 Dacă și acesta din urmă începe s-o urască, îi scrie o carte de despărțire și, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, 4 atunci bărbatul dintâi, care îi dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăși de nevastă, după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău.
Furarea unui om. Leproșii
5 Dacă un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să veselească astfel pe nevasta pe care și-a luat-o. 6 Să nu iei zălog cele două pietre de râșniță, nici chiar piatra de râșniță de deasupra, căci ar însemna că iei zălog însăși viața cuiva. 7 Dacă se va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din frații lui, pe vreunul din copiii lui Israel, și să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoțul acela să fie pedepsit cu moartea. Să curățești astfel răul din mijlocul tău. 8 Ia seama bine și păzește-te de rana leprei și să faceți tot ce vă vor învăța preoții dintre leviți, să aveți grijă să lucrați după poruncile pe care li le-am dat. 9 Adu-ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău Mariei pe drum, la ieșirea voastră din Egipt.
Simbriașii
10 Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să-i iei lucrul pus zălog, 11 ci să stai afară, și cel pe care l-ai împrumutat să-ți aducă afară lucrul pus zălog. 12 Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine; 13 să i-l dai înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui și să te binecuvânteze , și lucrul acesta ți se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. 14 Să nu nedreptățești pe simbriașul sărac și nevoiaș, fie că este unul din frații tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în țara ta, în cetățile tale. 15 Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac și o dorește mult. Altfel, ar striga către Domnul împotriva ta, și te-ai face vinovat de un păcat. 16 Să nu omori pe părinți pentru copii și să nu omori pe copii pentru părinți; fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. 17 Să nu te atingi de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zălog haina văduvei. 18 Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo, de aceea îți dau aceste porunci, ca să le împlinești.
Drepturile străinului, ale orfanului și ale văduvei
19 Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei – să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. 20 Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri – ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 21 Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta – ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 22 Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului, de aceea îți dau poruncile acestea, ca să le împlinești.