Către Baruc
1 Cuvântul pe care l-a spus prorocul Ieremia către Baruc, fiul lui Neriia, când a scris într-o carte cuvintele acestea, după spusele lui Ieremia, în al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel: 2 „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre tine, Baruc: 3 ‘Tu zici: «Vai de mine! Căci Domnul a adus întristare peste durerea mea; îmi sleiesc puterile suspinând și nu găsesc odihnă!»’ 4 Spune-i: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată că ce am zidit voi dărâma; ce am sădit voi smulge, și anume țara aceasta. 5 Și tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele! Căci iată , voi aduce nenorocirea peste orice făptură», zice Domnul, «dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge.»’”