Abia împăratul lui Iuda
1 În al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. 2 El a domnit trei ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia , fata lui Uriel, din Ghibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. 3 Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, patru sute de mii de oameni aleși, și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu opt sute de mii de oameni aleși, războinici viteji. 4 De pe vârful muntelui Țemaraim , care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat și a zis: „Ascultați-mă, Ieroboame și tot Israelul! 5 Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ care nu se poate călca? 6 Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. 7 Niște oameni de nimic, oameni răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. 8 Și acum, voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi vițeii de aur pe care vi i-a făcut Ieroboam ca dumnezei. 9 N-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiii lui Aaron și pe leviți și nu v-ați făcut voi preoți, ca și popoarele celorlalte țări? Oricine venea cu un vițel și șapte berbeci ca să fie sfințit se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. 10 Dar, cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu L-am părăsit, preoții din slujba Domnului sunt fii ai lui Aaron și leviții stau și își împlinesc slujbele. 11 Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi-de-tot Domnului, ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi L-ați părăsit. 12 Iată că Dumnezeu și preoții Lui sunt cu noi, în fruntea noastră, și avem și trâmbițele răsunătoare, ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă!” 13 Ieroboam i-a luat pe dinapoi, cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în fața lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoia lor. 14 Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul, și preoții au sunat din trâmbițe. 15 Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și, la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. 16 Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda, și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. 17 Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere și cinci sute de mii de oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel. 18 Copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea, și copiii lui Iuda au câștigat biruința pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. 19 Abia a urmărit pe Ieroboam și i-a luat cetăți: Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul cu satele lui. 20 Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia, și Domnul l-a lovit și a murit. 21 Dar Abia a ajuns puternic; a avut paisprezece neveste și a născut douăzeci și doi de fii și șaisprezece fete. 22 Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido .