Răspunsul lui Iov
1 Iov a luat cuvântul și a zis:
2 „S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sunteți voi
și că odată cu voi va muri și înțelepciunea!
3 Am și eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi.
Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi?
4 Eu sunt de batjocura prietenilor mei
când cer ajutorul lui Dumnezeu:
dreptul, nevinovatul, de batjocură!
5 ‘Dispreț în nenorocire!’ – iată zicerea celor fericiți:
dă brânci cui alunecă cu piciorul!
6 Jefuitorilor li se lasă corturile în pace ,
celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine,
măcar că Dumnezeul lor este în pumn.
7 Întreabă dobitoacele, și te vor învăța;
păsările cerului, și îți vor spune;
8 vorbește pământului, și te va învăța;
și peștii mării îți vor povesti.
9 Cine nu vede în toate acestea
dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?
10 El ține în mână sufletul a tot ce trăiește,
suflarea oricărui trup omenesc.
11 Nu deosebește urechea cuvintele,
cum gustă cerul gurii mâncărurile?
12 La bătrâni se găsește înțelepciunea
și într-o viață lungă e priceperea.
13 La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea;
sfatul și priceperea ale Lui sunt.
14 Ce dărâmă El nu va fi zidit din nou;
pe cine-l închide El, nimeni nu-l va scăpa.
15 El oprește apele, și totul se usucă;
El le dă drumul, și pustiesc pământul.
16 El are puterea și înțelepciunea;
El stăpânește pe cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alții.
17 El ia robi pe sfetnici
și tulbură mintea judecătorilor.
18 El dezleagă legătura împăraților
și le pune o frânghie în jurul coapselor.
19 El ia robi pe preoți;
El răstoarnă pe cei puternici.
20 El taie vorba celor meșteri la vorbă;
El ia mintea celor bătrâni.
21 El varsă disprețul asupra celor mari;
El dezleagă brâul celor tari.
22 El descoperă ce este ascuns în întuneric;
El aduce la lumină umbra morții.
23 El face pe neamuri să crească și El le nimicește;
El le întinde până departe și El le aduce înapoi în hotarele lor.
24 El ia mintea căpeteniilor poporului;
El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum,
25 unde bâjbâie prin întuneric și nu văd deslușit;
El îi face să se clatine ca niște oameni beți.