Cei primiți în adunare
1 Cel scopit, sau famenul, să nu intre în adunarea Domnului. 2 Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. 3 Amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam, pe vecie, 4 pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum, la ieșirea voastră din Egipt, și pentru că au adus, pe preț de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. 5 Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. 6 nu-ți pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor toată viața ta, pe vecie. 7 Să nu urăști pe edomit, căci este fratele tău; să nu urăști pe egiptean, căci ai fost străin în țara lui: 8 fiii care li se vor naște, în al treilea neam, să intre în adunarea Domnului.
Curăția în tabără
9 Când vei ieși cu oastea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. 10 Dacă va fi la tine cineva care să nu fie curat în urma vreunei întâmplări din timpul nopții, să iasă din tabără și să nu intre în tabără; 11 spre seară să se scalde în apă și, după asfințitul soarelui, va putea să se întoarcă în tabără. 12 Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. 13 Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine, când vei ieși afară. 14 Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu Se abată de la tine.
Robii fugiți. Darurile din curvie
15 Să nu dai înapoi stăpânului său pe un rob care va fugi la tine după ce l-a părăsit. 16 Să rămână la tine, în mijlocul tău, în locul pe care-l va alege el, într-una din cetățile tale, unde îi va plăcea: să nu-l asuprești . 17 Să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel și să nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel. 18 Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve, nici prețul unui câine, ca împlinire a unei juruințe oarecare, căci și unul, și altul sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.
Împrumuturile cu dobândă
19 Să nu ceri nicio dobândă de la fratele tău: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. 20 De la străin vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot ce vei face în țara pe care o vei lua în stăpânire.
Juruințele. Strugurii și spicele
21 Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți s-o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală, și te vei face vinovat de un păcat. 22 Dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat. 23 Dar să păzești și să împlinești ce-ți va ieși de pe buze, și anume juruințele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta. 24 Dacă intri în via aproapelui tău, vei putea să mănânci struguri, după plac, până te vei sătura, dar în vas să nu iei. 25 Dacă intri în holdele aproapelui tău, vei putea să culegi spice cu mâna, dar secera în holdele aproapelui tău să n-o pui.