Satana învinuiește pe Iov
1 Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. 2 Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” 3 Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui, și tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină.” 4 Și Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viața lui. 5 Dar ia întinde-Ți mâna și atinge-Te de oasele și de carnea lui, și sunt încredințat că Te va blestema în față.” 6 Domnul a zis Satanei: „Iată, ți-l dau pe mână: numai cruță-i viața.” 7 Și Satana a plecat dinaintea Domnului.
Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creștetul capului. 8 Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a șezut pe cenușă . 9 Nevastă-sa i-a zis: „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu și mori!” 10 Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul?”
În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui.
Cei trei prieteni vin la Iov
11 Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman , Bildad din Șuah și Țofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. 12 Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. 13 Și au șezut pe pământ, lângă el, șapte zile și șapte nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea.