Amația împăratul lui Iuda
1 În al doilea an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amația , fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. 2 Avea douăzeci și cinci de ani când s-a făcut împărat și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim. 3 El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas. 4 Numai că înălțimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. 5 Când s-a întărit împărăția în mâinile lui, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră pe tatăl său, împăratul. 6 Dar n-a omorât pe fiii ucigașilor, căci așa este scris în cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă: „Să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.” 7 A bătut zece mii de edomiți în Valea Sării. Și, în tot timpul războiului, a luat Sela și a numit-o Iocteel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi. 8 Atunci , Amația a trimis niște soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, să-i spună: „Vino să ne vedem fața!” 9 Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amația, împăratul lui Iuda: „Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: ‘Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’ Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat spinul în picioare. 10 Ai bătut pe edomiți și a început să ți se înalțe inima. Bucură-te mai bine de slava ta și stai acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ar aduce căderea ta și a lui Iuda?” 11 Dar Amația nu l-a ascultat. Și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și și-au văzut fața el și Amația, împăratul lui Iuda, la Bet-Șemeșul lui Iuda. 12 Iuda a fost bătut de Israel și a fugit fiecare în cortul său. 13 Ioas, împăratul lui Israel, a prins la Bet-Șemeș pe Amația, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. Apoi a venit la Ierusalim și a făcut o spărtură de patru sute de coți în zidul Ierusalimului, de la Poarta lui Efraim până la Poarta Unghiului. 14 A luat tot aurul și argintul și toate vasele care se aflau în Casa Domnului și în vistieriile casei împăratului; a luat și ostatici și s-a întors în Samaria. 15 Celelalte fapte ale lui Ioas, ce a făcut el, isprăvile lui și războiul pe care l-a avut cu Amația, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 16 Ioas a adormit cu părinții săi și a fost îngropat la Samaria, cu împărații lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său Ieroboam. 17 Amația , fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 18 Celelalte fapte ale lui Amația nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 19 Împotriva lui s-a făcut o uneltire la Ierusalim. El a fugit la Lachis, dar l-au urmărit și la Lachis, unde l-au omorât. 20 L-au dus pe cai și a fost îngropat la Ierusalim cu părinții săi, în cetatea lui David. 21 Și tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria , în vârstă de șaisprezece ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amația. 22 Azaria a zidit iarăși Elatul și l-a adus din nou sub stăpânirea lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinții săi.
Ieroboam al doilea
23 În al cincisprezecelea an al lui Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit patruzeci și unu de ani. 24 El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 25 A luat înapoi hotarele lui Israel, de la intrarea Hamatului până la marea câmpiei, după cuvântul pe care-l rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul Său Iona , prorocul, fiul lui Amitai, din Gat-Hefer. 26 Căci Domnul a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare, a văzut și strâmtorarea în care se aflau și robii , și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. 27 Domnul nu hotărâse să șteargă numele lui Israel de sub ceruri și i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas. 28 Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el, isprăvile lui la război și cum a adus iarăși sub stăpânirea lui Israel Damascul și Hamatul , care fuseseră ale lui Iuda, nu sunt scrise oare toate acestea în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 29 Ieroboam a adormit cu părinții săi, cu împărații lui Israel. Și, în locul lui, a domnit fiul său Zaharia .