Turnul Babel
1 Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 2 Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. 3 Și au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc!” Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. 4 Și au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului!” 5 Domnul S-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. 6 Și Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă, și iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. 7 Haidem să Ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora!” 8 Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. 9 De aceea, cetatea a fost numită Babel , căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului.
STRĂMOȘII POPORULUI ISRAEL
DE LA AVRAAM PÂNĂ LA IOSIF
GENEZA 11:10—50:26
(Isaia 51:1Isaia 2. Evrei 11:13-16Evrei 39Evrei 40.)
Urmașii lui Sem
10 Iată spița neamului lui Sem. La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la doi ani după potop. 11 După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit cinci sute de ani și a născut fii și fiice. 12 La vârsta de treizeci și cinci de ani, Arpacșad a născut pe Șelah . 13 După nașterea lui Șelah, Arpacșad a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 14 La vârsta de treizeci de ani, Șelah a născut pe Eber. 15 După nașterea lui Eber, Șelah a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 16 La vârsta de treizeci și patru de ani, Eber a născut pe Peleg . 17 După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 18 La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu. 19 După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani și a născut fii și fiice. 20 La vârsta de treizeci și doi de ani, Reu a născut pe Serug . 21 După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute șapte ani și a născut fii și fiice. 22 La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor. 23 După nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani și a născut fii și fiice. 24 La vârsta de douăzeci și nouă de ani, Nahor a născut pe Terah . 25 După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani și a născut fii și fiice. 26 La vârsta de șaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram , pe Nahor și pe Haran.
Familia lui Terah
27 Iată spița neamului lui Terah.
Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. 28 Și Haran a murit în fața tatălui său Terah, în țara în care se născuse, în Ur, în Haldeea . 29 Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca , fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. 30 Sarai era stearpă; n-avea copii deloc. 31 Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, noră-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur , din Haldeea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. 32 Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani, și Terah a murit în Haran.