Porunci privitoare la preoți
1 Domnul a zis lui Moise: „Vorbește preoților, fiilor lui Aaron, și spune-le:
‘Un preot să nu se atingă de un mort din poporul său, ca să nu se facă necurat; 2 afară de rudele lui cele mai de aproape: de mama lui, de tatăl lui, de fiul lui, de fratele lui 3 și de soră-sa care-i încă fecioară, stă lângă el și nu este măritată; afară de aceștia, să nu se atingă de niciun alt mort. 4 Ca unul care este fruntaș în poporul lui, să nu se facă necurat atingându-se de un mort. 5 Preoții să nu-și facă un loc pleșuv în cap pentru un mort, să nu-și radă colțurile bărbii și să nu-și facă tăieturi în carne. 6 Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și să nu necinstească Numele Dumnezeului lor, căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinți. 7 Să nu-și ia de nevastă o curvă sau o spurcată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei sunt sfinți pentru Dumnezeul lor. 8 Să-l socotești ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău; el să fie sfânt pentru tine, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, care vă sfințesc. 9 Dacă fata unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei: să fie arsă în foc.
Marele preot
10 Preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfințite, să nu-și descopere capul și să nu-și sfâșie veșmintele. 11 Să nu se ducă la niciun mort; să nu se facă necurat și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa. 12 Să nu iasă din Sfântul Locaș și să nu necinstească Sfântul Locaș al Dumnezeului său, căci untdelemnul ungerii Dumnezeului său este o cunună pe el. Eu sunt Domnul. 13 Femeia pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară. 14 Să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărțită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. 15 Să nu-și necinstească sămânța în poporul lui, căci Eu sunt Domnul, care-l sfințesc.’”
Însușirile preotului
16 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17 „Vorbește lui Aaron și spune-i:
‘Niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. 18 Niciun om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie, și anume niciun om orb, șchiop, cu nasul cârn sau cu un mădular mai lung; 19 niciun om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă; 20 niciun om ghebos sau pipernicit, cu albeață în ochi, care are râie, pecingine sau boșit. 21 Niciun om din neamul preotului Aaron care va avea vreo meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnă trupească – să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. 22 Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri preasfinte , fie lucruri sfinte , va putea să mănânce. 23 Dar să nu se ducă la perdeaua dinăuntru și să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească; să nu-Mi necinstească locașurile Mele cele sfinte, căci Eu sunt Domnul, care îi sfințesc.’” 24 Astfel a vorbit Moise lui Aaron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel.