Prigonirea ucenicilor
1 V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. 2 Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. 3 Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. 4 V-am spus aceste lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.
Lucrarea Mângâietorului
5 Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis și nimeni din voi nu Mă întreabă: ‘Unde Te duci?’ 6 Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. 7 Totuși vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 8 Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. 9 În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; 10 în ce privește neprihănirea , fiindcă Mă duc la Tatăl și nu Mă veți mai vedea; 11 în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. 13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. 14 El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi. 15 Tot ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.
Întristarea prefăcută în bucurie
16 Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.” 17 La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: ‘Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea’ și ‘Apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea’ și ‘Pentru că Mă duc la Tatăl’ ?” 18 Ei ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: ‘Peste puțină vreme’ ? Nu știm ce vrea să spună.” 19 Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: „Vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele: ‘Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea’ și ‘Apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea’? 20 Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 21 Femeia , când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. 22 Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. 23 În ziua aceea, nu Mă veți mai întreba de nimic. Adevărat , adevărat vă spun că, orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. 24 Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu: cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
Cuvinte de rămas-bun
25 V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. 26 În ziua aceea , veți cere în Numele Meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. 27 Căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. 28 Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume; acum las lumea și Mă duc la Tatăl.” 29 Ucenicii Săi I-au zis: „Iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. 30 Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să Te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu.” 31 „Acum credeți?” , le-a răspuns Isus. 32 „Iată că vine ceasul, și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui; și pe Mine Mă veți lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. 33 V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”