Facerea veșmintelor preoțești
1 Cu materiile vopsite în albastru , în purpuriu și în cârmâziu, au făcut veșmintele preoților pentru slujba Sfântului Locaș și au făcut veșminte sfinte lui Aaron, cum poruncise lui Moise Domnul. 2 Au făcut efodul din aur, din fir albastru, purpuriu și cârmâziu și din in subțire răsucit. 3 Au întins niște plăci de aur și le-au tăiat în fire subțiri, pe care le-au țesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cârmâziu, și în in subțire; era lucrat cu măiestrie. 4 I-au făcut niște umărari care se împreunau cu el, așa că, la cele două capete ale lui, efodul era legat cu ei. 5 Brâul era de aceeași lucrătură ca efodul și prins de el; era de aur, de fir albastru, purpuriu și cârmâziu și de in subțire răsucit, cum poruncise lui Moise Domnul. 6 Au pregătit pietrele de onix, le-au prins în legături de aur și au săpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă pecețile. 7 Le-au pus pe umărarii efodului ca pietre de aducere aminte pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul.
Facerea pieptarului
8 Au făcut apoi pieptarul, lucrat cu măiestrie, din aceeași lucrătură ca efodul: din aur, din fir albastru, purpuriu și cârmâziu și din in subțire răsucit. 9 Era în patru colțuri. Pieptarul l-au făcut îndoit; lungimea lui era de o palmă și lățimea, de o palmă; era îndoit. 10 Au pus în el patru șiruri de pietre: în șirul întâi – un sardonix, un topaz și un smarald; 11 în al doilea șir – un rubin, un safir și un diamant; 12 în al treilea șir – un opal, un agat și un ametist; 13 iar în al patrulea șir: un crisolit, un onix și un iaspis. Pietrele acestea erau legate în ferecăturile lor de aur. 14 Erau douăsprezece, după numele fiilor lui Israel; erau săpate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminții. 15 Pe pieptar au făcut apoi niște lănțișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. 16 Au făcut două ferecături de aur și două verigi de aur și au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 17 Apoi cele două lănțișoare împletite, din aur le-au vârât în cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului; 18 iar celelalte două capete ale celor două lănțișoare le-au agățat de cele două ferecături și le-au pus pe umărarii efodului în partea dinainte. 19 Au mai făcut două verigi de aur, pe care le-au pus la cele două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru dinspre efod. 20 Apoi au făcut alte două verigi de aur, pe care le-au pus la cei doi umărari ai efodului jos, pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se împreună efodul cu umărarii, deasupra brâului efodului. 21 Au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu o sfoară albastră, așa ca pieptarul să stea țeapăn deasupra brâului efodului și să nu se poată mișca de pe efod, cum poruncise lui Moise Domnul.
Facerea mantiei efodului
22 Au făcut mantia de sub efod, țesută toată cu meșteșug din materie albastră. 23 La mijlocul mantiei, sus, era o gură ca gura unei platoșe; gura aceasta era tivită de jur împrejur, ca să nu se rupă. 24 Pe marginea mantiei au făcut niște rodii de culoare albastră, purpurie și cârmâzie, din fir răsucit; 25 au făcut și niște clopoței de aur curat, și clopoțeii i-au pus între rodii, de jur împrejurul mantiei: 26 venea un clopoțel și o rodie, un clopoțel și o rodie pe toată marginea dimprejurul mantiei, pentru slujbă, cum poruncise lui Moise Domnul.
Tunicile și placa de aur
27 Au făcut și tunicile din in subțire, țesute cu măiestrie, pentru Aaron și fiii lui; 28 mitra din in subțire și scufiile din in subțire care slujeau ca podoabă; izmenele din in subțire răsucit; 29 brâul din in subțire răsucit, lucrat la gherghef și de culoare albastră, purpurie și cârmâzie, cum poruncise lui Moise Domnul. 30 Au făcut apoi și placa de aur curat, cununa împărătească sfântă, și au săpat pe ea, cum se sapă pe o pecete: „Sfânt Domnului”. 31 Au legat-o de mitră sus cu o sfoară albastră, cum poruncise lui Moise Domnul.
Lucrarea este sfârșită
32 Astfel au fost isprăvite toate lucrările locașului cortului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul: așa au făcut. 33 Au adus locașul la Moise: cortul și toate uneltele lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui; 34 învelitoarea din piei de berbec vopsite în roșu, învelitoarea din piei de vițel de mare și perdeaua de despărțire; 35 chivotul mărturiei și drugii lui, și capacul ispășirii; 36 masa cu toate uneltele ei și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 37 sfeșnicul de aur curat, candelele lui așezate în rând și toate uneltele lui, și untdelemnul pentru sfeșnic; 38 altarul de aur, untdelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare, și perdeaua de la ușa cortului; 39 altarul de aramă, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui; ligheanul cu piciorul lui; 40 pânzele curții, stâlpii ei și picioarele lor, perdeaua de la poarta curții, funiile ei, țărușii ei și toate uneltele pentru slujba locașului cortului întâlnirii; 41 veșmintele pentru slujbă, pentru făcut slujba în Locul Sfânt, veșmintele sfinte pentru preotul Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești. 42 Copiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 43 Moise a cercetat toate lucrările și iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, așa le făcuseră. Și Moise i-a binecuvântat .