Dobitoacele curate și necurate
1 Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a zis: 2 „Vorbiți copiilor lui Israel și spuneți-le:
‘Iată dobitoacele pe care le veți mânca dintre toate dobitoacele de pe pământ. 3 Să mâncați orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărțită și rumegă. 4 Dar să nu mâncați din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mâncați cămila, care rumegă, dar n-are unghia despicată; s-o priviți ca necurată. 5 Să nu mâncați iepurele de casă, care rumegă, dar n-are unghia despicată; să-l priviți ca necurat. 6 Să nu mâncați iepurele, care rumegă, dar n-are unghia despicată; să-l priviți ca necurat. 7 Să nu mâncați porcul, care are unghia despicată și copita despărțită, dar nu rumegă; să-l priviți ca necurat . 8 Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte; să le priviți ca necurate . 9 Iată viețuitoarele pe care să le mâncați dintre toate cele ce sunt în ape. Să mâncați din toate cele ce au aripi (înotătoare) și solzi și care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri. 10 Dar să priviți ca o urâciune pe toate cele ce n-au aripi și solzi din tot ce mișună în ape și tot ce trăiește în ape, fie în mări, fie în râuri. 11 Să le priviți ca o urâciune, să nu mâncați din carnea lor, și trupurile lor moarte să le priviți ca o urâciune. 12 Să priviți ca o urâciune pe toate cele care n-au aripi și solzi în ape. 13 Iată dintre păsări cele pe care le veți privi ca o urâciune și din care să nu mâncați: vulturul, zgripțorul și vulturul de mare; 14 șorecarul, șoimul și tot ce este din neamul lui; 15 corbul și toate soiurile lui; 16 struțul, bufnița, pescărelul, coroiul și tot ce ține de neamul lui; 17 huhurezul, eretele și cocostârcul; 18 lebăda, pelicanul și corbul de mare; 19 barza, bâtlanul și ce este din neamul lui, pupăza și liliacul. 20 Să priviți ca o urâciune orice târâtoare care zboară și umblă pe patru picioare. 21 Dar, dintre toate târâtoarele care zboară și umblă pe patru picioare, să mâncați pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai lung, ca să poată sări pe pământ. 22 Iată pe care să le mâncați: lăcusta , lăcusta solam, lăcusta hargol și lăcusta hagab, după soiurile lor. 23 Pe toate celelalte târâtoare care zboară și care au patru picioare să le priviți ca o urâciune. 24 Ele vă vor face necurați: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara 25 și oricine va purta trupurile lor moarte să-și spele hainele și va fi necurat până seara. 26 Să priviți ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar care n-are copita despărțită și nu rumegă: oricine se va atinge de el va fi necurat. 27 Să priviți ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare care umblă pe labele lor: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara 28 și oricine le va purta trupurile moarte își va spăla hainele și va fi necurat până seara. Să le priviți ca necurate. 29 Iată, din vietățile care se târăsc pe pământ, cele pe care le veți privi ca necurate: cârtița, șoarecele și șopârla, după soiurile lor; 30 ariciul, broasca, broasca țestoasă, melcul și cameleonul. 31 Să le priviți ca necurate dintre toate târâtoarele. Oricine se va atinge de ele moarte va fi necurat până seara. 32 Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuințează la ceva; să fie pus în apă și va rămâne necurat până seara; după aceea va fi curat. 33 Tot ce se va găsi într-un vas de pământ în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte va fi necurat și veți sparge vasul. 34 Orice lucru de mâncare pe care va cădea ceva din apa aceasta va fi necurat și orice băutură care se întrebuințează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată. 35 Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat; cuptorul și vatra să se dărâme; vor fi necurate și le veți privi ca necurate. 36 Numai izvoarele și fântânile, care alcătuiesc grămezi de ape, vor rămâne curate, dar cine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat. 37 Dacă se întâmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămânță care trebuie semănată, ea va rămâne curată. 38 Dar, dacă se pusese apă pe sămânță și cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată. 39 Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort va fi necurat până seara; 40 cine va mânca din trupul ei mort își va spăla hainele și va fi necurat până seara și cine va purta trupul ei mort își va spăla hainele și va fi necurat până seara. 41 Pe orice târâtoare care se târăște pe pământ, s-o priviți ca necurată; să nu se mănânce. 42 Din toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, din toate cele ce se târăsc pe pântece, să nu mâncați; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare, ci să le priviți ca o urâciune. 43 Să nu vă faceți urâcioși prin toate aceste târâtoare care se târăsc; să nu vă faceți necurați prin ele, să nu vă spurcați prin ele. 44 Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfințiți și fiți sfinți , căci Eu sunt sfânt; să nu vă faceți necurați prin toate aceste târâtoare care se târăsc pe pământ. 45 Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți , căci Eu sunt sfânt. 46 Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate viețuitoarele care se mișcă în ape și toate vietățile care se târăsc pe pământ, 47 ca să faceți deosebire între ce este necurat și ce este curat, între dobitocul care se mănâncă și dobitocul care nu se mănâncă.’”