Curățirea leprei de pe om
1 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2 „Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curățirii lui. Să-l aducă înaintea preotului. 3 Preotul să iasă afară din tabără și să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, 4 preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curățit, două păsări vii și curate, lemn de cedru , cârmâz și isop . 5 Preotul să poruncească să se înjunghie una din aceste păsări într-un vas de pământ, în apă curgătoare. 6 Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cârmâzul și isopul și să le înmoaie, împreună cu pasărea cea vie, în sângele păsării înjunghiate în apa curgătoare. 7 Să stropească de șapte ori pe cel ce trebuie curățit de lepră. Apoi să-l declare curat și să dea drumul păsării celei vii pe câmp. 8 Cel ce se curățește trebuie să-și spele hainele, să-și radă tot părul și să se scalde în apă și va fi curat. Apoi va putea să intre în tabără, dar să rămână șapte zile afară din cort. 9 În ziua a șaptea, să-și radă tot părul, capul, barba și sprâncenele: tot părul să și-l radă; să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă și va fi curat. 10 A opta zi , să ia doi miei fără cusur și o oaie de un an fără cusur, trei zecimi dintr-o efă de floarea făinii, ca dar de mâncare frământat cu untdelemn, și un log (pahar) de untdelemn. 11 Preotul care face curățirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curățește și toate lucrurile acestea, la ușa cortului întâlnirii. 12 Preotul să ia unul din miei și să-l aducă jertfă pentru vină, împreună cu logul de untdelemn; să le legene într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca dar legănat. 13 Să înjunghie mielul în locul unde se înjunghie jertfele de ispășire și arderile-de-tot, adică în Locul Sfânt, căci la jertfa pentru vină, ca și la jertfa de ispășire , dobitocul pentru jertfă va fi al preotului: el este un lucru preasfânt. 14 Preotul să ia din sângele jertfei de ispășire; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare de la mâna dreaptă a lui și pe degetul cel mare de la piciorul drept. 15 Preotul să ia untdelemn din log și să toarne în palma mâinii stângi. 16 Preotul să-și înmoaie degetul mâinii drepte în untdelemnul din palma mâinii stângi și să stropească din untdelemn de șapte ori cu degetul înaintea Domnului. 17 Din untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să pună pe (moalele) marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sângelui de la jertfa pentru vină. 18 Iar untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curățește și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 19 Apoi, preotul să aducă jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru cel ce se curățește de întinăciunea lui. Apoi, să înjunghie arderea-de-tot. 20 Preotul să aducă pe altar arderea-de-tot și darul de mâncare și să facă ispășire pentru omul acesta, și va fi curat. 21 Dacă este sărac și nu poate să aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel, care să fie adus ca jertfă pentru vină după ce a fost legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și să facă ispășire pentru el. Să ia o zecime din floarea făinii frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare, și un log de untdelemn. 22 Să ia și două turturele sau doi pui de porumbel, după mijloacele lui, unul ca jertfă de ispășire, celălalt ca ardere-de-tot. 23 În ziua a opta, să aducă pentru curățirea lui toate aceste lucruri la preot, la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului. 24 Preotul să ia mielul pentru jertfa de vină și logul cu untdelemn și să le legene într-o parte și într-alta, ca dar legănat, înaintea Domnului. 25 Să înjunghie mielul jertfei pentru vină. Preotul să ia din sângele jertfei pentru vină; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept. 26 Preotul să toarne untdelemn în palma mâinii stângi. 27 Preotul să stropească de șapte ori cu degetul de la mâna dreaptă înaintea Domnului din untdelemnul care este în mâna stângă a lui. 28 Iar din untdelemnul din mâna lui, preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, în locul unde a pus din sângele jertfei pentru vină. 29 Ce mai rămâne din untdelemn în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curățește, ca să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 30 Apoi să aducă una din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea, 31 unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot, împreună cu darul de mâncare, și preotul să facă ispășire înaintea Domnului pentru cel ce se curățește. 32 Aceasta este legea pentru curățirea celui ce are o rană de lepră și nu poate să aducă tot ce este rânduit pentru curățirea lui.”
Curățirea leprei de pe case
33 Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 34 „După ce veți intra în țara Canaanului, pe care v-o dau în stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpâni, 35 cel cu casa să se ducă să spună preotului și să zică: ‘Mi se pare că este ceva ca o rană în casa mea.’ 36 Preotul, înainte de a intra ca să cerceteze rana, să poruncească să se deșerte casa, ca nu cumva tot ce este în ea să se facă necurat. După aceea să intre preotul și să cerceteze casa. 37 Preotul să cerceteze rana. Dacă vede că pe zidurile casei sunt niște gropișoare verzui sau roșiatice, care par mai adânci decât zidul, 38 să iasă din casă și, când va ajunge la ușă, să pună să încuie casa șapte zile. 39 În ziua a șaptea, preotul să se întoarcă în ea. Și, dacă va vedea că rana s-a întins pe zidurile casei, 40 să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană și să le arunce afară din cetate într-un loc necurat. 41 Să pună să răzăluiască toată partea dinăuntru a casei și tencuiala răzăluită să se arunce afară din cetate, într-un loc necurat. 42 Să ia alte pietre și să le pună în locul celor dintâi și să se ia altă tencuială, ca să se tencuiască din nou casa. 43 Dacă rana se va întoarce și va izbucni din nou în casă, după ce au scos pietrele, după ce au răzăluit și tencuit din nou casa, 44 preotul să se întoarcă în ea. Și, dacă vede că rana s-a întins în casă, este o lepră învechită în casă: casa este necurată. 45 Să dărâme casa, lemnele și toată tencuiala casei și să scoată aceste lucruri afară din cetate, într-un loc necurat. 46 Cine va intra în casă în tot timpul când era închisă va fi necurat până seara. 47 Cine se va culca în casă să-și spele hainele. Cine va mânca în casă, de asemenea, să-și spele hainele. 48 Dacă preotul care s-a întors în casă vede că rana nu s-a întins după ce a fost tencuită din nou casa, să declare casa curată, căci rana este vindecată. 49 Pentru curățirea casei să ia două păsări, lemn de cedru, cârmâz și isop. 50 Să înjunghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare. 51 Să ia lemnul de cedru, isopul, cârmâzul și pasărea cea vie; să le înmoaie în sângele păsării junghiate și în apa curgătoare și să stropească de șapte ori casa. 52 Să curățească casa cu sângele păsării, cu apa curgătoare cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul și cârmâzul. 53 Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp. Să facă astfel ispășire pentru casă, și ea va fi curată. 54 Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru râia de cap, 55 pentru lepra de pe haine și de pe case, 56 pentru umflături, pentru pecingini și pentru pete: 57 ea arată când un lucru este necurat și când este curat. Aceasta este legea pentru lepră.”