BINECUVÂNTĂRI ȘI BLESTEME
CAPITOLELE 27—30
Legea să se scrie și să se citească
1 Moise și bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului: „Păziți toate poruncile pe care vi le dau astăzi. 2 După ce veți trece Iordanul, ca să intrați în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să ridici niște pietre mari și să le tencuiești cu var. 3 Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, după ce vei trece Iordanul, ca să intri în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, țară în care curge lapte și miere, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. 4 După ce veți trece Iordanul, să ridicați pe muntele Ebal pietrele acestea, pe care vă poruncesc azi să le ridicați, și să le tencuiți cu var. 5 Acolo, să zidești un altar Domnului Dumnezeului tău un altar de pietre, peste care să nu treacă fierul; 6 din pietre întregi să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău. Să aduci pe altarul acesta arderi-de-tot Domnului Dumnezeului tău; 7 să aduci jertfe de mulțumire și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. 8 Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte deslușit.” 9 Moise și preoții din neamul leviților au vorbit întregului Israel și au zis: „Israele, ia aminte și ascultă! Astăzi , tu te-ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău. 10 Să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău și să împlinești poruncile și legile Lui pe care ți le dau astăzi.”
Binecuvântările de pe muntele Garizim și blestemele de pe muntele Ebal
11 În aceeași zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului: 12 „După ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin să stea pe muntele Garizim, ca să binecuvânteze poporul, 13 iar Ruben, Gad, Așer, Zabulon, Dan și Neftali să stea pe muntele Ebal, ca să rostească blestemul. 14 Și leviții să ia cuvântul și să spună cu glas tare întregului Israel: 15 ‘Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urâciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter, și care-l va pune într-un loc ascuns!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin !’ 16 ‘Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 17 ‘Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 18 ‘Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 19 ‘Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 20 ‘Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 21 ‘Blestemat să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 22 ‘Blestemat să fie cel ce se va culca cu soră-sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 23 ‘Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră-sa!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 24 ‘Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 25 ‘Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 26 ‘Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’