Măritarea fiicelor moștenitoare
1 Căpeteniile familiei lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat și au vorbit înaintea lui Moise și înaintea mai-marilor peste casele părintești ale copiilor lui Israel. 2 Ei au zis: „Domnule, ție ți-a poruncit Domnul să dai copiilor lui Israel țara ca moștenire prin sorți. Tu, domnule , ai primit, de asemenea, poruncă de la Domnul ca moștenirea fratelui nostru Țelofhad s-o dai fetelor lui. 3 Dar, dacă ele se mărită după unul din fiii altei seminții a copiilor lui Israel, moștenirea lor va fi ștearsă din moștenirea părinților noștri și adăugată la a seminției din care vor face parte și, astfel, moștenirea care ne-a căzut nouă la sorți se va micșora. 4 Și când va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moștenirea lor va rămâne adăugată la a seminției din care vor face parte și va fi ștearsă astfel din moștenirea seminției părinților noștri.” 5 Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului și a zis: „Seminția fiilor lui Iosif are dreptate. 6 Iată ce poruncește Domnul cu privire la fetele lui Țelofhad: să se mărite după cine vor vrea, numai să se mărite într-o familie din seminția părinților lor. 7 Nicio moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se țină lipit de moștenirea seminției părinților lui. 8 Și orice fată care are o moștenire în semințiile copiilor lui Israel să se mărite după cineva dintr-o familie din seminția tatălui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-și aibă moștenirea părinților săi. 9 Nicio moștenire să nu treacă de la o seminție la alta, ci semințiile copiilor lui Israel să se țină fiecare de moștenirea sa.” 10 Fetele lui Țelofhad au făcut întocmai după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul. 11 Mahla , Tirța, Hogla, Milca și Noa, fetele lui Țelofhad, s-au măritat după fiii unchilor lor; 12 s-au măritat în familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, și moștenirea lor a rămas în seminția familiei tatălui lor. 13 Acestea sunt poruncile și legile pe care le-a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.