Smerirea și căința lui Iov
1 Iov a răspuns Domnului și a zis:
2 „Știu că Tu poți totul
și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. –
3 ‘Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?’ –
Da, am vorbit, fără să le înțeleg,
de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. –
4 ‘Ascultă-Mă și voi vorbi;
te voi întreba și Mă vei învăța.’ –
5 Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine,
dar acum ochiul meu Te-a văzut.
6 De aceea mi-e scârbă de mine
și mă pocăiesc în țărână și cenușă.”
7 După ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea S-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de Mine cum a vorbit robul Meu Iov.
8 Luați acum șapte viței și șapte berbeci, duceți-vă la robul Meu Iov și aduceți o ardere-de-tot pentru voi! Robul Meu Iov să se roage pentru voi, și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-ați vorbit așa de drept despre Mine cum a vorbit robul Meu Iov.” 9 Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. 10 Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. 11 Frații , surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. 12 În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii de oi, șase mii de cămile, o mie de perechi de boi și o mie de măgărițe. 13 A avut șapte fii și trei fete; 14 celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de a doua Cheția și celei de a treia Cheren-Hapuc. 15 În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. 16 Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. 17 Și Iov a murit bătrân și sătul de zile.