Israeliții, biruiți de filisteni
1 Filistenii s-au luptat cu Israel, și bărbații lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Ghilboa . 2 Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan , Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul. 3 Saul a fost prins în toiul luptei; arcașii l-au ajuns și l-au rănit greu. 4 Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ți sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești netăiați împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci îi era teamă. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. 5 Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit împreună cu el. 6 Astfel au pierit în același timp și în aceeași zi Saul și cei trei fii ai lui, cel ce-i purta armele și toți oamenii lui. 7 Cei din Israel care erau dincolo de vale și dincolo de Iordan, văzând că oamenii lui Israel fugeau și că Saul și fiii lui muriseră, și-au părăsit cetățile și au luat-o și ei la fugă. Și filistenii au venit și s-au așezat în ele. 8 A doua zi, filistenii au venit să dezbrace pe cei morți și au găsit pe Saul și pe cei trei fii ai lui căzuți pe muntele Ghilboa. 9 Au tăiat capul lui Saul și i-au luat armele. Apoi au trimis să dea de veste prin toată țara filistenilor, în casele idolilor lor și în popor. 10 Au pus armele lui Saul în casa astarteelor și i-au atârnat trupul pe zidurile Bet-Șanului . 11 Când au auzit locuitorii Iabesului din Galaad ce au făcut filistenii lui Saul, 12 toți vitejii s-au sculat , au mers toată noaptea și au luat de pe zidurile Bet-Șanului trupul lui Saul și trupurile fiilor lui. Apoi s-au întors la Iabes, unde le-au ars ; 13 le-au luat oasele și le-au îngropat sub stejarul din Iabes. Și au postit șapte zile.