Cucerirea cetății Raba
1 În anul următor , pe vremea când porneau împărații la război, Ioab a pornit, în fruntea unei puternice oștiri, să pustiască țara fiilor lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba și a nimicit-o. 2 David a luat cununa de pe capul împăratului ei și a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate. 3 A scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăți cu fierăstraie, cu securi și cu topoare; tot așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.
Biruințele asupra filistenilor
4 După aceea, a avut loc o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci, Sibecai , Hușatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Și filistenii au fost smeriți. 5 A mai fost o bătălie cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliță al cărei mâner era ca un sul de țesut. 6 A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă, care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, douăzeci și patru de toate, și care se trăgea și el din Rafa. 7 El a batjocorit pe Israel, și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis. 8 Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui.