Oprirea însoțirilor nelegiuite
1 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2 „Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 3 Să nu faceți ce se face în țara Egiptului, unde ați locuit, și să nu faceți ce se face în țara Canaanului, unde vă duc Eu: să nu vă luați după obiceiurile lor. 4 Să împliniți poruncile Mele și să țineți legile Mele: să le urmați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5 Să păziți legile și poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul! 6 Niciunul dintre voi să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. 7 Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Îți este mamă: să nu-i descoperi goliciunea. 8 Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău. 9 Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă. 10 Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei tale. Căci este goliciunea ta. 11 Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău. Îți este soră. 12 Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău. Este rudă de aproape cu tatăl tău. 13 Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta. 14 Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta lui. Îți este mătușă. 15 Să nu descoperi goliciunea nurorii tale. Este nevasta fiului tău: să nu-i descoperi goliciunea. 16 Să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău. 17 Să nu descoperi goliciunea unei femei și a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Îți sunt rude de aproape: este o nelegiuire. 18 Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în necaz , descoperindu-i goliciunea alături de nevastă-ta, cât timp ea este încă în viață. 19 Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăției ei, când este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea. 20 Să nu te împreuni cu nevasta semenului tău, ca să te pângărești cu ea. 21 Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloh și să nu pângărești Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 22 Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. 23 Să nu te culci cu o vită ca să te pângărești cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită ca să curvească cu ea. Este o mare mișelie . 24 Să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. 25 Țara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. 26 Păziți dar legile și poruncile Mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. 27 Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta, care au fost înaintea voastră în ea; și astfel țara a fost pângărită. 28 Luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. 29 Căci toți cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului lor. 30 Păziți poruncile Mele și nu faceți niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcați cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”