Războiul dintre efraimiți și galaadiți
1 Bărbații lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miazănoapte și au zis lui Iefta: „Pentru ce te-ai dus să bați pe fiii lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ți dăm foc casei și să te ardem împreună cu ea.” 2 Iefta le-a răspuns: „Eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon; și când v-am chemat, nu m-ați scăpat din mâinile lor. 3 Văzând că nu-mi vii în ajutor, mi-am pus viața în joc și am pornit împotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiți dar azi împotriva mea ca să-mi faceți război?” 4 Iefta a strâns pe toți bărbații Galaadului și a început lupta cu Efraim. Bărbații Galaadului au bătut pe Efraim, pentru că efraimiții ziceau: „Sunteți niște fugari ai lui Efraim! Galaadul este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase!” 5 Galaadiții au pus mâna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim. Și când unul din fugarii lui Efraim zicea: „Lasă-mă să trec!”, bărbații Galaadului îl întrebau: „Ești efraimit?” Dacă răspundea: „Nu”, 6 atunci îi ziceau: „Ei bine, zi Șibolet .” Și el zicea Sibolet , căci nu putea să-l spună bine. Atunci, bărbații Galaadului îl apucau și-l junghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea patruzeci și două de mii de bărbați din Efraim. 7 Iefta a fost judecător în Israel zece ani, apoi Iefta, Galaaditul, a murit și a fost îngropat într-una din cetățile Galaadului.
Ibțan, Elon, Abdon
8 După el, a fost judecător în Israel Ibțan din Betleem. 9 El a avut treizeci de fii, a măritat treizeci de fete în afară și a adus pentru fiii lui treizeci de fete de afară. El a fost judecător în Israel șapte ani, 10 apoi Ibțan a murit și a fost îngropat în Betleem. 11 După el a fost judecător în Israel Elon din Zabulon. El a fost judecător în Israel zece ani, 12 apoi Elon din Zabulon a murit și a fost îngropat la Aialon, în țara lui Zabulon. 13 După el, a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul. 14 El a avut patruzeci de fii și treizeci de nepoți, care călăreau pe șaptezeci de mânji de măgari. El a fost judecător în Israel opt ani, 15 apoi Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul, a murit și a fost îngropat la Piraton, în țara lui Efraim, pe muntele amaleciților.