Israeliții cer un împărat
1 Când a îmbătrânit, Samuel a pus pe fiii săi judecători peste Israel. 2 Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea, Abia; ei erau judecători la Beer-Șeba. 3 Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. 4 Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel, la Rama. 5 Ei au zis: „Iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.” 6 Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: „Dă-ne un împărat ca să ne judece.” Și Samuel s-a rugat Domnului. 7 Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce-ți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. 8 Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna, de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi; M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. 9 Ascultă-le glasul deci, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei.” 10 Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care-i cerea un împărat. 11 El a zis: „Iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreții lui, ca să alerge înaintea carului lui; 12 îi va pune căpetenii peste o mie și căpetenii peste cincizeci și-i va întrebuința la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui. 13 Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme, de mâncare și pâine. 14 Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui. 15 Va lua zeciuială din rodul semințelor și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. 16 Va lua pe robii și roabele voastre, cei mai buni boi și măgari ai voștri și-i va întrebuința la lucrările lui. 17 Va lua zeciuială din oile voastre și voi înșivă veți fi slugile lui. 18 Și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care-l veți alege, dar Domnul nu vă va asculta.” 19 Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. „Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, 20 ca să fim și noi ca toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre.” 21 Samuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a spus în auzul Domnului. 22 Și Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă-le glasul și pune un împărat peste ei.” Și Samuel a zis bărbaților lui Israel: „Duceți-vă fiecare în cetatea lui.”