Cântăreții împărțiți în douăzeci și patru de cete
1 David și căpeteniile oștirii au pus deoparte, pentru slujbă, pe aceia din fiii lui Asaf , Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de harpă, de alăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. 2 Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile împăratului. 3 Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Țeri, Isaia, Hașabia, Matitia și Șimei, șase, sub cârmuirea tatălui lor Iedutun, care prorocea cu harpa, ca să laude și să mărească pe Domnul. 4 Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot, 5 toți fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii și trei fete. 6 Toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în Casa Domnului și aveau chimvale, alăute și harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. 7 Erau în număr de două sute optzeci și opt, cuprinzându-se în acest număr și frații lor deprinși la cântarea Domnului, toți cei ce erau meșteri. 8 Au tras la sorți pentru slujbele lor, mici și mari, învățători și ucenici. 9 Cel dintâi sorț ieșit a fost din Asaf pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, frații și fiii lui, doisprezece; 10 al treilea, Zacur, fiii și frații săi, doisprezece; 11 al patrulea, pentru Ițeri, fiii și frații săi, doisprezece; 12 al cincilea, pentru Netania, fiii săi și frații săi, doisprezece; 13 al șaselea, Buchia, fiii și frații săi, doisprezece; 14 al șaptelea, pentru Iesareela, fiii și frații săi, doisprezece; 15 al optulea, pentru Isaia, fiii și frații săi, doisprezece; 16 al nouălea, pentru Matania, fiii și frații săi, doisprezece; 17 al zecelea, pentru Șimei, fiii și frații săi, doisprezece; 18 al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii și frații săi, doisprezece; 19 al doisprezecelea, pentru Hașabia, fiii și frații săi, doisprezece; 20 al treisprezecelea, pentru Șubael, fiii și frații săi, doisprezece; 21 al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii și frații săi, doisprezece; 22 al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii și frații săi, doisprezece; 23 al șaisprezecelea, pentru Hanania, fiii și frații săi, doisprezece; 24 al șaptesprezecelea, pentru Ioșbecașa, fiii și frații săi, doisprezece; 25 al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii și frații săi, doisprezece; 26 al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii și frații săi, doisprezece; 27 al douăzecilea, pentru Eliata, fiii și frații săi, doisprezece; 28 al douăzeci și unulea, pentru Hotir, fiii și frații săi, doisprezece; 29 al douăzeci și doilea, pentru Ghidalti, fiii și frații săi, doisprezece; 30 al douăzeci și treilea, pentru Mahaziot, fiii și frații săi, doisprezece; 31 al douăzeci și patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii și frații săi, doisprezece.