Jertfele lui Aaron și ale fiilor lui
1 În ziua a opta, Moise a chemat pe Aaron și pe fiii lui și pe bătrânii lui Israel. 2 Și a zis lui Aaron: „Ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea-de-tot, amândoi fără cusur, și adu-i înaintea Domnului. 3 Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: ‘Luați un țap pentru jertfa de ispășire, un vițel și un miel de un an și fără cusur pentru arderea-de-tot; 4 un taur și un berbec pentru jertfa de mulțumire, ca să-i jertfiți înaintea Domnului, și un dar de mâncare frământat cu untdelemn. Căci azi vi se va arăta Domnul.’” 5 Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise, și toată adunarea s-a apropiat și a stat înaintea Domnului. 6 Moise a zis: „Să faceți ce a poruncit Domnul, și vi se va arăta slava Domnului.” 7 Moise a zis lui Aaron: „Apropie-te de altar, adu-ți jertfa ta de ispășire și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine și pentru popor; adu și jertfa poporului și fă ispășire pentru el, cum a poruncit Domnul.” 8 Aaron s-a apropiat de altar și a înjunghiat vițelul pentru jertfa lui de ispășire. 9 Fiii lui Aaron au adus sângele la el; el și-a înmuiat degetul în sânge, a uns coarnele altarului, iar celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului. 10 A ars pe altar grăsimea , rărunchii și prapurul ficatului de la vițelul pentru jertfa de ispășire, cum poruncise lui Moise Domnul. 11 Iar carnea și pielea le-a ars în foc afară din tabără. 12 A înjunghiat apoi arderea-de-tot. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el l-a stropit pe altar de jur împrejur. 13 I-au adus și arderea-de-tot tăiată în bucăți, cu cap cu tot, și a ars-o pe altar. 14 A spălat măruntaiele și picioarele și le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot. 15 În urmă, a adus jertfa pentru popor. A luat țapul pentru jertfa de ispășire a poporului, l-a înjunghiat și l-a adus jertfă de ispășire, ca și pe cea dintâi jertfă. 16 A adus apoi arderea-de-tot și a jertfit-o, după rânduielile așezate. 17 A adus și jertfa de mâncare , a umplut un pumn din ea și a ars-o pe altar, afară de arderea-de-tot de dimineață. 18 A înjunghiat apoi taurul și berbecul ca jertfă de mulțumire pentru popor. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el a stropit pe altar de jur împrejur. 19 I-au adus apoi grăsimea taurului și a berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, rărunchii și prapurul ficatului; 20 au pus grăsimile acestea deasupra piepturilor și el a ars grăsimile pe altar. 21 Aaron a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului, piepturile și spata dreaptă, cum poruncise lui Moise Domnul.
Foc din cer
22 Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat . Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea-de-tot și jertfa de mulțumire, s-a coborât. 23 Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Și slava Domnului s-a arătat întregului popor. 24 Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea-de-tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta; au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ.