Zidirea Templului
1 În al patru sute optzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit Casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. 2 Casa pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de șaizeci de coți, lată de douăzeci și înaltă de treizeci. 3 Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douăzeci de coți în lățimea casei și zece coți lărgime în fața casei. 4 Împăratul a făcut casei ferestre largi înăuntru și strâmte afară. 5 A zidit, lipite de zidul casei, mai multe rânduri de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, Templul și Sfântul Locaș, și a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur. 6 Catul de jos era lat de cinci coți, cel de la mijloc de șase coți, iar al treilea de șapte coți, căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte împrejur, ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei. 7 Când s-a zidit casa , s-au întrebuințat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. 8 Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei; în catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită și, tot așa, de la catul de mijloc, la al treilea. 9 După ce a isprăvit de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri și cu grinzi de cedru. 10 A făcut de cinci coți de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii case și le-a legat de casă prin lemne de cedru. 11 Domnul a vorbit lui Solomon și i-a zis: 12 „Tu zidești casa aceasta! Dacă vei umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile Mele, voi împlini față de tine făgăduința pe care am făcut-o tatălui tău, David: 13 voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul Meu Israel.” 14 După ce a isprăvit de zidit casa, 15 Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan, a îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru și a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos. 16 A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei douăzeci de coți ai fundului casei, de la pardoseală până în creștetul zidurilor, și a păstrat locul acesta, ca să facă din el Sfânta Sfintelor , Locul Preasfânt. 17 Cei patruzeci de coți de dinainte alcătuiau Casa, adică Templul. 18 Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinți și flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nicio piatră. 19 Solomon a pregătit Locul Preasfânt înăuntru, în mijlocul casei, ca să așeze acolo chivotul legământului Domnului. 20 Locul Preasfânt avea douăzeci de coți lungime, douăzeci de coți lățime și douăzeci de coți înălțime. Solomon l-a căptușit cu aur curat. A făcut înaintea Locului Preasfânt un altar de lemn de cedru și l-a acoperit cu aur. 21 Partea dinăuntru a casei a căptușit-o cu aur și a prins perdeaua dinăuntru în lănțișoare de aur înaintea Locului Preasfânt, pe care l-a acoperit cu aur. 22 A căptușit toată casa cu aur, casa întreagă, și a acoperit cu aur tot altarul care era înaintea Locului Preasfânt. 23 În Locul Preasfânt a făcut doi heruvimi de lemn de măslin sălbatic, înalți de zece coți. 24 Fiecare din cele două aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coți, ceea ce făcea zece coți de la capătul uneia din aripile lui până la capătul celeilalte. 25 Al doilea heruvim avea tot zece coți. Măsura și chipul erau aceleași pentru amândoi heruvimii. 26 Înălțimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de zece coți. 27 Solomon a așezat heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse ; aripa celui dintâi atingea un zid și aripa celui de al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se întâlneau la capete, în mijlocul casei. 28 Solomon a acoperit și heruvimii cu aur. 29 Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund și în față, a pus să sape chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise. 30 A acoperit pardoseala casei cu aur, în partea din fund și în față. 31 La intrarea Locului Preasfânt a făcut două uși din lemn de măslin sălbatic; pragul de sus și ușorii ușilor erau în cinci muchii. 32 Cele două uși erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, a întins aurul și peste heruvimi, și peste finici. 33 A făcut, de asemenea, pentru poarta Templului niște ușori de lemn de măslin sălbatic, în patru muchii, 34 și cu două uși de lemn de chiparos; fiecare ușă era făcută din două scânduri despărțite. 35 A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, pe care l-a întins pe săpătura de chipuri. 36 A zidit și curtea dinăuntru din trei rânduri de pietre cioplite și dintr-un rând de grinzi de cedru. 37 În anul al patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile Casei Domnului 38 și în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, casa a fost isprăvită în toate părțile ei și așa cum trebuia să fie. În timp de șapte ani a zidit-o Solomon.