Aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Său
1 Să iubești dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești totdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. 2 Recunoașteți astăzi – ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri – pedepsele Domnului Dumnezeului vostru, mărimea Lui, mâna Lui cea tare și brațul Lui cel întins, 3 semnele Lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și împotriva întregii lui țări. 4 Recunoașteți ce a făcut El oștirii Egiptului, cailor lui și carelor lui, cum a făcut să vină peste ei apele Mării Roșii, 5 când vă urmăreau, și i-a nimicit pentru totdeauna; 6 ce v-a făcut în pustie, până la venirea voastră în locul acesta; ce a făcut lui Datan și lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și-a deschis gura și i-a înghițit, cu casele și corturile lor și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. 7 Căci ați văzut cu ochii voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. 8 Astfel, să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece ca s-o luați în stăpânire 9 și să aveți zile multe în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, lor și seminței lor, țară în care curge lapte și miere. 10 Căci țara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca țara Egiptului, din care ați ieșit, unde îți aruncai sămânța în ogoare și le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. 11 Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului; 12 este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârșitul anului. 13 Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă-I veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, 14 El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie, și-ți vei strânge grâul, mustul și untdelemnul; 15 de asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. 16 Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor. 17 Căci atunci Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră; ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie; pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceea bună pe care v-o dă Domnul.
Îndemn la păzirea poruncilor
18 Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. 19 Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 20 Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. 21 Și atunci, zilele voastre și zilele copiilor voștri, în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. 22 Căci dacă veți păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veți împlini, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veți umbla în toate căile Lui și vă veți alipi de El, 23 Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veți face stăpâni pe toate aceste neamuri , care sunt mai mari și mai puternice decât voi. 24 Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la Marea de Apus. 25 Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum v-a spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care veți merge.
Binecuvântarea și blestemul
26 Iată , pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul: 27 binecuvântarea , dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta; 28 blestemul , dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta și vă veți duce după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți. 29 Și când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o vei lua în stăpânire, să rostești binecuvântarea pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. 30 Munții aceștia sunt dincolo de Iordan, înapoia drumului care merge spre apus, în țara canaaniților care locuiesc în câmpie, față în față cu Ghilgal, lângă stejarii More. 31 Căci veți trece Iordanul și veți intra în stăpânirea țării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru, ca s-o stăpâniți și să locuiți în ea. 32 Să păziți și să împliniți toate legile și poruncile pe care vi le dau eu astăzi.