Sabatul
1 Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le-a zis: „Iată lucrurile pe care a poruncit Domnul să le faceți: 2 Șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea să vă fie sfântă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea. 3 Să n-aprindeți foc în niciuna din locuințele voastre în ziua Sabatului.”
Daruri pentru facerea cortului
4 Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: „Iată ce a poruncit Domnul. 5 Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint și aramă; 6 materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cârmâziu, in subțire și păr de capră; 7 piei de berbec vopsite în roșu și piei de vițel de mare; lemn de salcâm, 8 untdelemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare; 9 pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului. 10 Toți cei iscusiți dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul: 11 locașul , cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui; 12 chivotul și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului; 13 masa și drugii ei, cu toate uneltele ei, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 14 sfeșnicul cu uneltele lui, candelele lui și untdelemnul pentru sfeșnic; 15 altarul pentru tămâie și drugii lui, untdelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare, și perdeaua ușii de afară, de la intrarea cortului; 16 altarul pentru arderile-de-tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui, 17 pânzele curții, stâlpii ei, picioarele ei și perdeaua de la poarta curții; 18 țărușii cortului, țărușii curții și funiile lor; 19 veșmintele preoțești pentru slujba Sfântului Locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești.” 20 Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. 21 Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. 22 Au venit îndată bărbații și femeile, toți cei cu tragere de inimă și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salbe și tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului. 23 Toți cei ce aveau stofe (materii) vopsite în albastru, în purpuriu, în cârmâziu, din in subțire și păr de capră, piei de berbec vopsite în roșu și piei de vițel de mare le-au adus. 24 Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă au adus prinosul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă l-au adus. 25 Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor, și anume: tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cârmâziu și in subțire. 26 Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. 27 Fruntașii poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar; 28 mirodenii și untdelemn, pentru sfeșnic, pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. 29 Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care-i trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise au adus Domnului daruri de bunăvoie.
Chemarea meșterilor
30 Moise a zis copiilor lui Israel: „Să știți că Domnul a ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. 31 L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. 32 I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă, 33 să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. 34 I-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui, cât și lui Oholiab , fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. 35 I-a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cârmâziu și in subțire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri.”