Închinarea la idoli
1 Să n-aduci jertfă Domnului Dumnezeului tău vreun bou sau vreun miel care să aibă vreun cusur sau vreo meteahnă trupească, căci ar fi o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.
Pedeapsa pentru închinarea la idoli
2 Se va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău și care să calce legământul Lui, 3 care să meargă după alți dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, după Soare , Lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu n-am poruncit. 4 De îndată ce vei lua cunoștință și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunțite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, 5 atunci să aduci la porțile cetății tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovată de această faptă rea și să ucizi cu pietre sau să pedepsești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. 6 Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. 7 Întâi mâna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să scoți astfel răul din mijlocul tău.
Scaunul de judecată
8 Dacă ți se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor , la o neînțelegere sau la o rănire și va da prilej la ceartă înăuntrul cetății tale, să te scoli și să te sui la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. 9 Să te duci la preoți, leviți și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător , să-i întrebi, și ei îți vor spune hotărârea legii. 10 Să faci cum îți vor spune ei în locul pe care-l va alege Domnul și să ai grijă să faci cum te vor învăța ei. 11 Să faci după legea pe care te vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abați de la ce-ți vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. 12 Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoți astfel răul din mijlocul lui Israel, 13 pentru ca tot poporul să audă, să se teamă și să nu se mai îngâmfe.
Lege pentru împărat
14 După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce-ți vei așeza locuința și vei zice: ‘Vreau să pun peste mine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară’, 15 să pui peste tine ca împărat pe acela pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi; nu vei putea să pui împărat pe un străin, care să nu fie fratele tău. 16 Dar să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Domnul v-a zis: ‘Să nu vă mai întoarceți pe drumul acela.’ 17 Să nu aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima, și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. 18 Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților. 19 Va trebui s-o aibă cu el și s-o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, 20 pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel.