Așezarea și sfințirea cortului
1 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2 „În ziua întâi a lunii întâi, să întinzi locașul cortului întâlnirii. 3 Să pui în el chivotul mărturiei și, înaintea chivotului, să atârni perdeaua dinăuntru. 4 Apoi să aduci masa și să pui pe ea cele rânduite. După aceea, să aduci sfeșnicul și să-i așezi candelele. 5 Altarul din aur pentru tămâie să-l așezi înaintea chivotului mărturiei și să atârni perdeaua la ușa cortului. 6 Să așezi altarul pentru arderile-de-tot înaintea ușii locașului cortului întâlnirii. 7 Ligheanul să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. 8 Să așezi curtea de jur împrejur și să pui perdeaua la poarta curții. 9 Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfințești, cu toate uneltele lui, și va fi sfânt. 10 Să ungi altarul pentru arderile-de-tot și toate uneltele lui și să sfințești altarul, și altarul va fi preasfânt. 11 Să ungi ligheanul cu piciorul lui și să-l sfințești. 12 Apoi să aduci pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. 13 Să îmbraci pe Aaron cu veșmintele sfinte, să-l ungi și să-l sfințești, ca să-Mi facă slujba de preot. 14 Să chemi și pe fiii lui, să-i îmbraci cu tunicile 15 și să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoți. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoției printre urmașii lor.” 16 Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul; așa a făcut. 17 În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul era așezat. 18 Moise a așezat cortul; i-a pus picioarele, a așezat scândurile și verigile și a ridicat stâlpii. 19 A întins învelitoarea care slujea de acoperiș deasupra cortului și pe deasupra a pus învelitoarea acoperișului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul. 20 Apoi a luat mărturia și a pus-o în chivot; a pus drugii la chivot și a așezat capacul ispășirii deasupra chivotului. 21 A adus chivotul în cort; a atârnat perdeaua despărțitoare înaintea lui și a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise Domnul. 22 A așezat masa în cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru; 23 și a pus pe ea pâinile înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. 24 Apoi a așezat sfeșnicul în cortul întâlnirii, în fața mesei, în partea de miazăzi a cortului; 25 și i-a așezat candelele înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. 26 Apoi a așezat altarul de aur în cortul întâlnirii în fața perdelei dinăuntru, 27 a ars pe el tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul. 28 A așezat perdeaua la ușa cortului. 29 A așezat altarul pentru arderile-de-tot la ușa locașului cortului întâlnirii și a adus pe el arderea-de-tot și jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise Domnul. 30 A așezat ligheanul între cortul întâlnirii și altar și a pus în el apă pentru spălat. 31 Moise, Aaron și fiii lui și-au spălat mâinile și picioarele în el; 32 când intrau în cortul întâlnirii și se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise Domnul. 33 Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului și altarului și a pus perdeaua la poarta curții. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.
Slava Domnului
34 Atunci, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. 35 Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. 36 Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului. 37 Și când nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. 38 Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor.