Vasul olarului și nepocăința poporului
1 Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: 2 „Scoală-te și coboară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!” 3 Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. 4 Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. 5 Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 6 „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel?”, zice Domnul. „Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea, casă a lui Israel! 7 Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge , că-l voi surpa și că-l voi nimici, 8 dar, dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac. 9 Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că-l voi zidi sau că-l voi sădi, 10 dar, dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea și n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să i-l fac. 11 De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptați-vă umbletele și faptele!»’” 12 Dar ei zic: „Degeaba ! Căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele!” 13 De aceea, așa vorbește Domnul: „Întrebați pe neamuri! Cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave blestemății. 14 Părăsește zăpada Libanului stânca ogoarelor? Sau se văd secând apele care vin de departe proaspete și curgătoare? 15 Totuși poporul Meu M-a uitat și aduce tămâie idolilor ; s-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări și a apucat pe cărări și drumuri nebătute, 16 făcând astfel din țara lor o pustietate , o veșnică batjocură ; toți cei ce trec prin ea sunt uimiți și dau din cap. 17 Ca vântul de la răsărit îi voi risipi înaintea vrăjmașului, iar în ziua necazului lor, le voi întoarce spatele și nu Mă voi uita la ei!” 18 Atunci ei au zis: „Veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui!” 19 Ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul potrivnicilor mei! 20 Cu rău se răsplătește binele? Căci au săpat o groapă ca să-mi ia viața. Adu-Ți aminte că am stat înaintea Ta ca să vorbesc bine pentru ei și să abat mânia Ta de la ei. 21 De aceea, dă pe copiii lor pradă foametei și doboară-i cu sabia! Nevestele lor să fie lipsite de copii și să rămână văduve, și bărbații lor să fie luați de ciumă; tinerii lor să fie uciși de sabie în luptă! 22 Să se audă strigăte ieșind din casele lor când cetele aduse de Tine vor cădea deodată peste ei! Căci au săpat o groapă ca să mă prindă și mi-au întins lațuri sub picioare. 23 Dar Tu, Doamne, cunoști toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta nelegiuirea și nu le șterge păcatul dinaintea Ta, ci să fie doborâți în Fața Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale!